Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Od soboty wszyscy jesteśmy w czerwonej strefie

Konferencja

Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. To nie wszystko, bo rząd wprowadza również nowe ograniczenia. Nasze życie znów zmieni się o 180 stopni.

- Liczba zgonów spowodowana covid-19 jest wysoka i nasze działania muszą być zdecydowane – mówił dzisiaj na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. – Dzisiaj liczba zachorowań zbliża się do 15 tys. dziennie – dodaje.

Oprócz obostrzeń czerwonej strefy, rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa, które będą obowiązywały w całym kraju:

• objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
• w godzinach 8.00-16.00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
• zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów;
• zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
• max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
• ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

- Powyżej 70 roku życia umiera około 70% osób, tych które umierają na covid-19. Seniorzy, bardzo proszę, zostańcie w domach – apeluje premier Mateusz Morawiecki.

Wszyscy jesteśmy w czerwonej strefie

Od soboty będą obowiązywać nas obostrzenia czerwonej strefy. Oznacza to, że z godnie z obowiązującymi przepisami:

• obowiązują limity dotyczące liczby osób, które znajdują się w obiektach handlowych: w sklepach o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, w sklepach powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2. Klienci są też zobligowani do noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.
• zakaz organizacji kongresów i targów;
• od 19 października br. zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych);
• podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7 m2;
• w szkołach wyższych i ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

- Obostrzenia są poważne, ale liczę na to, że gospodarka będzie dalej pracować na obrotach szybszych niż wiosną. To jest cały czas jak najbardziej możliwe, nie zamykamy różnego rodzaju zakładów produkcyjnych, zakładów usługowych, ale apelujemy, wszędzie tam powinny obowiązywać ścisłe, bezwzględne zasady sanitarne. Muszą obowiązywać, żeby te zakłady mogły funkcjonować – mówił premier.


Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Nowością jest także program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, który ma pomóc seniorom w okresie pandemii koronawirusa. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy. We wsparcie seniorów mają być zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search