Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Ogromna pomoc Katowic. Skorzystało z niej ponad 2000 instytucji

Pomoc

Sytuacja w Polsce daje się wszystkim we znaki, dlatego zostały wdrożone trzy pakiety osłonowe: dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i artystów. Z pomocy miasta skorzystało ponad 2000 podmiotów! Kwota wsparcia, która obejmowała okres od marca do września wyniosła 13 mln zł.

- Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji. Wiosną, dochody wielu firm znacząco spadły. W szczególności dotyczyło to branż, które zostały zamknięte podczas lockdownu – m.in. restauratorów, fryzjerów, rzemieślników czy też firm kosmetycznych. W Katowicach mieliśmy na początku roku 48,5 tys. firm, z czego aż 46 tys. stanowiły mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Kryzys dotknął także sektor NGO i ludzi świata kultury. Dlatego postanowiliśmy działać wdrażając trzy duże programy osłonowe dla wspomnianych grup. Do końca września skorzystało z nich ponad dwa tysiące podmiotów, a wartość działań w tym okresie szacowana jest na 13 mln zł – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Katowiccy przedsiębiorcy mieli lżej

Poza 100% lub 50% zwolnieniem z czynszów w lokalach miejskich oraz zwolnieniem z podatków od nieruchomości znalazło się m.in. 50% zwolnienie z opłaty śmieciowej oraz utworzenie Punktu Doradztwa Kryzysowego we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą.

- Głównym celem naszych programów było ratowanie miejsc pracy. W dużej mierze się to udało. Bezrobocie w Katowicach wzrosło z poziomiu 1,1% w styczniu do 1,5 % w sierpniu, utrzymując się wciąż na poziomie najniższego w Polsce. Warto dodać, że jako jedno z niewielu miast w Polsce zaoferowaliśmy tak szerokie pakiety obejmujące m.in. zwolnienia z czynszów i podatków od nieruchomości, bonifikaty za wywóz śmieci, czy też możliwość korzystania z profesjonalnego Punktu Doradztwa Kryzysowego. Wdrażając pakiety pomocowe współpracowaliśmy ponad podziałami ze wszystkimi radnymi, którzy w tak trudnych chwilach stanęli na wysokości zadania. Oczywiście obserwujemy dynamiczny rozwój pandemii, by w razie potrzeby intensyfikować nasze działania – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Według danych z urzędu miasta, ze 100-procentowego zwolnienia z opłat czynszu skorzystało 573 podmiotów, a 50% bonifikata dotyczyła 676 podmiotów. Łączna suma wspomnianych bonifikat wyniosła 5,7 mln zł.
Bonifikaty związane z dzierżawami objęły 85 podmiotów na łączną sumę ponad 275 zł.

Miasto ułatwiło również kwestię związaną z kosztami wywozu śmieci – skorzystało z niego 458 podmiotów dzięki 50% bonifikacie na łączną sumę ponad 186 tys. zł.

Ze zwolnień z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności z podatku od nieruchomości skorzystało 108 podmiotów na łączna kwotę ponad 4,5 mln zł. Reasumując w ramach realizacji Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy Miasto udzieliło ponad 2 000 uprawnionym przedsiębiorcom ulg i bonifikat w wysokości prawie 11 mln zł.

Dzięki współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach utworzony został Punkt Doradztwa Kryzysowego przy Centrum Wsparcia MSP, dzięki któremu pomoc znalazło 120 firm z Katowic. Przedsiębiorcy otrzymali kompleksową pomoc prawną, kadrową, marketingową, psychologiczną i finansową. Znacząca część korzystała z doradztwa ubiegając się o subwencję w ramach tarczy antykryzysowej PFR czy przeprowadzając restrukturyzację swoich biznesów. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Tarczy Antykryzysowej, wypłacił ponad 141 mln zł.

Wsparcie dla wolontariuszy i społeczników 

Katowice doceniają również wolontariuszy i społeczników, którzy pracują w sektorze NGO. Aktywność NGO polega głównie na spotykaniu się z ludźmi – co w dzisiejszych czasach nie zawsze jest możliwe. Pomoc miasta dla tego sektora przewidywała m.in. zwolnienia z czynszów, opłat śmieciowych. Liczby mówią same za siebie. Ze zwolnień lub z ulg za najem lokali miejskich skorzystały 54 organizacje – w tym przypadku wartość wsparcia wynosiła 213 tys. zł, a za wywóz śmieci – 34 NGOsy (25 tys. zł).

Z pomocy skorzystały organizacje pozarządowe

Miasto nie przeszło obojętnie również obok organizacji pozarządowych. 25 organizacjom zostało przekazane łącznie 555 tys. zł na zakup środków ochronnych czy też dowóz posiłków dla osób potrzebujących. Z kolei 580 tys. zł. pochłonęło dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników w 29 organizacjach.

Katowicki Pakiet dla Kultury

Podczas pandemii kultura jednak ucierpiała chyba najbardziej. Pozbawiła możliwości pracy i dochodu niemal wszystkich katowickich artystów – muzyków, aktorów, organizatorów wydarzeń kulturalnych. Dlatego też Katowice, w ramach miejskich działań osłonowych, zrealizowały konkursy. Dzięki nim 500 tys. zł trafiło do niezależnych instytucji kultury, twórców, pisarzy, młodych artystów.
Przykładowo w ramach konkursu „Lokaty na Kulturę” twórcy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy nadesłali aż 208 projektów. Ostatecznie kwota 300 tys. zł została rozdysponowana pomiędzy autorów 84 z nich. Więcej informacji o projektach można znaleźć na stronie www.miasto-ogrodow.eu.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search