Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Pociągi co 15 minut. Nowe plany Kolei Metropolitalnej

Cug

12 sierpnia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia podpisała umowę dotyczącą nowych planów rozbudowy infrastruktury kolejowej. Jak wpłynie to na rozkłady pociągów?

Pierwszy krok w stronę inwestycji

Za nieco ponad rok poznamy pierwsze szczegóły koncepcji krótkoterminowej – dokumentu, który pozwoli na analizę obecnej sytuacji oraz zaplanowanie kolejnych działań rozwijających transport kolejowy na obszarze GZM.

- To kolejny krok milowy w dojściu do rozdąsanego rozwiązania jakim jest kolej metropolitalna z prawdziwego zdarzenia – opowiada Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM, który odpowiada za tematy związane z transportem publicznym.

Koncepcja krótkoterminowa stanowi część studium wykonalności, które realizuje cele zawarte w projekcie Kolei Metropolitalnych. Priorytetem w tym zakresie jest dążenie do tego, by pociągi stały się środkiem transportu pierwszego wyboru i tym samym odciążyły ruch drogowy. Żeby tak się stało, nie należy wyłącznie promować kolej w świadomości mieszkańców. Trzeba także stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju infrastruktury i inwestycji w większą ilość połączeń.

Podpisaniem umowy na opracowanie studium wykonalności Kolei Metropolitalnej, wchodzimy już w zaawansowany etap przygotowujący nas do rozpoczęcia budowy tej priorytetowej dla nas inwestycji – zapewnia Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

Długoterminowe plany

Czego możemy się spodziewać po koncepcji Kolei Metropolitalnej? Istnieją już pierwsze pomysły na przyszłe inwestycje. Wśród nich znajdziemy na przykład plany budowy nowych torów między Gliwicami, Rudą Śląską i Knurowem. Bardzo ciekawym zamysłem jest powstanie kolei jednotorowej, która umożliwi szybki transport na lotnisko w Pyrzowicach. Oczywiście, by taka inwestycja miała jakikolwiek sens, muszą pojawić się chętni do skorzystania z niej pasażerowie. Zamiar budowy motoroli opiera się na planie powstania Katowice Airport.

Istnieją także propozycje, by w przeszłości Kolej Metropolitalna korzystała z 400 kilometrów torów, co oznacza konieczność utworzenia 130 nowych przystanków. Docelowo cały obszar GZM miałby być tak dobrze skomunikowany, by w godzinach szczytu pociągi kursowy co 15 minut.

Pracami nad dokumentacją zajmie się przedsiębiorstwo Databout, które wygrało przetarg.

- Wstępne studium wykonalności podzielone jest na 9 etapów. Prace będą trwały 48 miesięcy – mówi Joanna Sarbiewska, dyrektor Departamentu Planowania Transportu spółki. - Koncepcja długoterminowa to poważne inwestycje wymagające finansowania, jednak system transportowy potrzebuje działań już teraz. Naszym celem jest zaproponowanie takich dziań, które mogą już na dzień dzisiejszy usprawnić transport szynowy w tym obszarze – dodaje.

Wariant podstawowy

Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii prowadzą już pierwsze prace w celu polepszenia sprawności i dostępności kolei. Jedną ze znanych wielu pasażerom innowacji jest funkcjonujący od roku tzw. „Metrobilet”. Umożliwia on jednoczesne korzystanie z oferty Zarządu Transportu Metropolitalnego oraz Kolei Śląskich. Co do większych inwestycji, od 2018 roku GZM przeznaczyła 7,2 miliona złotych na uruchomienie piętnastu nowych połączeń. Natomiast Dąbrowa Górnicza otrzyma finansowanie w wysokości 26 milionów złotych. Dotacja pokryje koszty modernizacji infrastruktury kolejowej w centrum miasta.

fot. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search