Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Prof. Ryszard Koziołek został nowym rektorem Uniwersytetu Śląskiego

Rektor Elekt

Literaturoznawca prof. Ryszard Koziołek został dziś wybrany na nowego rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2020-2024. Swoje obowiązki przejmie 1 września.

Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego, z powodu pandemii koronawirusa, głosowało drogą elektroniczną. O urząd rektora śląskiej uczelni, poza prof. Ryszardem Koziołkiem, ubiegali się prof. Zbigniew Jan Celiński oraz prof. Karol Kołodziej. Prof. Koziołek otrzymał 188 głosów na 269 oddanych i od 1 września będzie sprawować obowiązki rektora Uniwersytetu Śląskiego. Pozostali kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: prof. Zbigniew Celiński – 15, prof. Karol Kołodziej – 60.

Prof. Ryszard Koziołek był do tej pory prorektorem UŚ ds. kształcenia i studentów

Prof. Ryszard Koziołek pełnił dotychczas funkcję prorektora UŚ ds. kształcenia i studentów, a także dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Jest jest literaturoznawcą, eseistą, profesorem w Instytucie Literaturoznawstwa UŚ. Ukończył studia na śląskiej Alma Mater i jest z nią związany od ponad 30 lat. Jest uznanym nauczycielem akademickim, prowadzi badania naukowe, pełni również funkcje administracyjne i inicjuje liczne przedsięwzięcia, zarówno popularnonaukowe – na przykład Śląski Festiwal Nauki KATOWICE, jak i z zakresu kształcenia – opracowanie i wdrożenie unikatowej w Polsce formy indywidualnych studiów międzyobszarowych, pozwalającej studentom na indywidualną i interdyscyplinarną realizację ścieżek edukacji w oparciu o wszystkie programy studiów dostępne na Uniwersytecie Śląskim.

Prof. Koziołek jest także laureatem licznych nagród – w 2010 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii „Eseistyka” za książkę „Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy”, w 2016 roku jego książka „Dobrze się myśli literaturą” została uhonorowana Śląskim Wawrzynem Literackim, a rok później odebrał Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Zasiadał również w jury czterech kolejnych edycji Nagrody Literackiej Nike, a w 2015 roku pełnił obowiązki przewodniczącego tego jury.

Celem nowego rektora jest uzyskanie przez Uniwersytet Śląski statusu uczelni badawczej

Fundamentem programu wyborczego prof. Ryszarda Koziołka jest Strategia Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2020−2025, a głównym celem – uzyskanie dla uniwersytetu statusu uczelni badawczej.

fot. Uniwersytet Śląski

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search