Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Projekt związkowców: 120 tys. zł odprawy dla górników!

Kopalnia

Wysokie odprawy i urlopy górnicze, ale także powołanie Śląskiego Funduszu Rozwoju czy inwestycje w czyste technologie węglowe – to część propozycji zawartych w związkowym projekcie umowy społecznej dotyczącej przyszłości górnictwa. Wcześniej związkowcy odrzucili rządowy projekt dokumentu.

Związkowy projekt przewiduje m.in. różnego rodzaju działania osłonowe dla górników. To czteroletnie urlopy górnicze dla pracowników, którzy przy przenoszeniu między kopalniami nie będą mieli gwarancji ciągłości zatrudnienia pod ziemią lub w zakładzie przeróbki węgla. W tym czasie mieliby otrzymywać 80% wynagrodzenia z ostatniego półrocza. Wcześniej podczas takich urlopów było to 75% wynagrodzenia. Dla pracowników dołowych urlop miałby trwać maksymalnie cztery lata, a dla pracujących przy przeróbce – do trzech lat. Korzystać z nich mają ci górnicy, którzy po zakończeniu urlopu nabędą uprawnienia emerytalne.

Pracownicy z krótszym stażem – zgodnie z projektem związkowców – mają otrzymywać jednorazowe odprawy w wysokości 120 tys. zł. Będą z niej mogli skorzystać zatrudnieni pod ziemią, jak i na powierzchni. Związkowcy chcą także bezpłatnych programów przekwalifikowania i pięcioletnich dodatków wyrównawczych dla osób, które samodzielnie znajdą pracę poza górnictwem.

Związkowcy chcą powołania Śląskiego Funduszu Rozwoju

W związkowym projekcie znalazły się także zapisy dotyczące transformacji gospodarczej Górnego Śląska i Zagłębia. Ich zdaniem nie można planować i przeprowadzać transformacji górnictwa w oderwaniu od planu transformacji społeczno-gospodarczej całego regionu. Dlatego proponują m.in. powołanie Śląskiego Funduszu Rozwoju i wskazanie źródeł finansowania projektów rozwojowych regionu.

- Obecny Program dla Śląska dlatego nie działa, bo nie wskazano w nim źródeł finansowania. Były deklaracje o takiej czy innej inwestycji, ale zabrakło twardego wskazania, ile rząd na ten cel przeznaczy i z jakich środków to sfinansuje. Nie możemy powtórzyć tego błędu - podkreśla przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz (za PAP).

Umowa społeczna, którą proponują związkowcy, mówi także o inwestycjach zapewniających bezpieczeństwo energetyczne, czyli takich które pozwolą na wykorzystanie węgla w okresie przejściowym, do osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej. Chodzi m.in. o niskoemisyjne technologie zgazowania węgla.

Zakończenie wydobycia w 2049 roku

Związkowcy w swoim projekcie zapisali także terminy zakończenia wydobycia w poszczególnych kopalniach, które ustalono we wrześniu ubiegłego roku. Według nich ostatnia kopalnia miałaby zakończyć wydobycie w 2049 r.

- Daty zakończenia wydobycia w poszczególnych kopalniach zostały wypracowane w zespołach roboczych, uzgodnione, zapisane i bezwzględnie nie ma w tej kwestii o czym dyskutować - zaznaczył Dominik Kolorz (za PAP).

W przyszłym tygodniu, 25 stycznia, mają się rozpocząć negocjacje umowy społecznej ze stroną rządową. Jej podpisanie zaplanowano na połowę kwietna, a później dokumentu musi zostać notyfikowany przez Komisję Europejską.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search