Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Rada Miasta Katowice przyjęła dwa nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Previous Next

Szykują się kolejne inwestycje. Rada Miasta Katowice przyjęła dwa nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W rejonie ulicy Ceglanej będzie możliwa zabudowa mieszkaniowa, usługowa oraz sportowo-rekreacyjna. W okolicy ulic Wiertniczej oraz Leopolda może zmienić się w piękny, zielony park. 

Przyjęcie nowych planów pozwoli na uporządkowanie zagospodarowania tych dwóch obszarów i w jasny sposób określi, czego oczekujemy względem tych terenów. Rejon ulicy Ceglanej od kilku lat bardzo dynamicznie się rozwija i chcemy dać możliwość kontynuowania tego rozwoju. Z kolei obszar w okolicach Wiertniczej i Leopolda to teren, który ma oferować przestrzeń do rekreacji, wypoczynku z elementami edukacyjno-dydaktycznymi – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Co może powstać przy ul. Ceglanej?

Plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar rozciągający się od ulicy Zgrzebnioka do autostrady A4. Umożliwia on realizację zabudowy mieszkaniowej, a także dalszy rozwój zabudowy usługowej, w tym usług z zakresu sportu i rekreacji, wzmacniając tym samym sportowy charakter tej części miasta.

Co z ochroną zabytków, których tutaj nie brakuje? Spokojnie. Plan został opracowany w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ustalenia chronią obiekty zabytkowe, w tym budynek Hali Parkowej i określają zasady przeprowadzania ewentualnych prac budowlanych.

W tej części Katowic nie brakuje także ośrodków medycznych. Przyjęty plan zachowuje te funkcje, umożliwiając jednocześnie ich rozwój w razie wystąpienia takiej potrzeby w przyszłości.
Jak podaje Urząd Miasta, plan wyznacza obszary terenów zieleni urządzonej i izolacyjnej, a także stref zielonych wymagających ochrony i ukształtowania. Wskazuje też możliwe ciągi piesze i rowerowe zapewniające połączenia z przestrzeniami publicznymi oraz istniejącymi i planowanymi usługami sportowo-rekreacyjnymi.

Ul. Leopolda i ul. Wiertnicza w Katowicach

Drugi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczy obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda i Wiertniczej w Katowicach. Zlokalizowany jest pomiędzy ulicami: Bohaterów Monte Cassino, Leopolda, Wiertniczą oraz wynikającym z planu obowiązującego przedłużeniem ulicy Podhalańskiej.

Przyjęty plan zakłada, że na tym obszarze może powstać park o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym oraz edukacyjno-dydaktycznym. Ustalenia zakładają także ochronę znajdującego się tu zbiornika wodnego, dzięki czemu będzie można go wykorzystać w przyszłości i zmienić jego funkcję na zbiornik retencyjny.

fot. F. Tecław
fot. M. Drygas UMK

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search