Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Rewitalizacja. Katowice w ostatnich latach wydały na nią ponad 199 mln zł

Inkubator Przedsiebiorczosci Katowice

W Katowicach ostatnio dużo się dzieje – nowe obiekty, kompleksowe remonty. Jak wynika z przygotowanego przez Wydział Rozwoju Miasta sprawozdania za lata 2018 – 2019, w tym czasie wydano na ten cel ponad 199 milionów złotych.

Zmiany w przestrzeni miejskiej są widoczne na każdym kroku. Nasze miasto na bieżąco prowadzi różnego rodzaju działania w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016 – 2022. 

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej jest procesem kompleksowym i wielowymiarowym. Działania prowadzone w tym zakresie w Katowicach dzielą się na podstawowe, czyli te najbardziej kluczowe z punktu widzenia poprawy sytuacji w danym obszarze oraz uzupełniające względem projektów podstawowych. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice, jako obszar rewitalizacji, w zakresie podstawowym i rozszerzonym, wskazano tereny położone w granicach 8 dzielnic – mówi Marcin Krupa, prezydent Miasta Katowice.

Rewitalizacja – jakie obejmuje dzielnice w Katowicach?

Na rewitalizację mogą liczyć Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice, Burowiec, Janów i Nikiszowiec. W ramach Programu prowadzone są działania ukierunkowane na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów, w sferze: społeczno-gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Jak wynika z raportów, Katowice na rewitalizacji nie oszczędzają. W latach 2015-1016 na ten cel wydano ponad 35 mln zł. W 2017 roku ponad 26 mln zł, 2018 – blisko 70 mln zł, a w 2019 ponad 130 mln zł. Najwięcej projektów wykonano w dzielnicach Szopienice-Burowiec, Śródmieście, a następnie Zawodzie.

Zadania zrealizowane w 2018 roku to w głównej mierze projekty: Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości 4 491 687,94 zł; Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice 1 415 099,73 zł; Budowa trzech basenów w dzielnicach [dot. lokalizacji Szopienice-Burowiec 8 637 147 zł.

2019 rok to realizacje takie jak: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Zawodzie” 33 554 289,84 zł; Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego 5 944 611,50 zł; Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach 2 008 750,92).

Projekty w ramach rewitalizacji to jednak nie tylko remonty i budowa nowych obiektów. Wliczają się w nie także projekty społeczne, które zakładają tzw. działanie systemowe, które ma na celu zaktywizować mieszkańców i ich integrować. Katowice najbardziej skupiają się na aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacją programów aktywizacji zawodowej. Są to m. in. Programy z zakresu polityki społecznej (np. „Aktywni Seniorzy”, „ Babcia, dziadek i ja”, „Katowicka Karta Mieszkańca”); działania prowadzone przez Miasto na rzecz pobudzenia gospodarczego (m.in. szkolenia „Przedsiębiorcą być”, „ABC podejmowania działalności gospodarczej”, bezpłatne porady prawne, bezpłatne konsultacje z doradcami podatkowymi) oraz działania adaptacyjne zmierzające do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych skutków zmian klimatu („Miejski Plan Adaptacji”).

fot. S. Rybok UMK

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search