Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Ruch Autonomii Śląska chce oderwania Ślązaków od Polski? Resort edukacji uczy, że tak

Ruch Autonomii Slaska

Ruch Autonomii Śląska pojawił się jako przykład ugrupowania o charakterze separatystycznym na platformie epodreczniki.pl, które firmuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. - MEiN nie odróżnia autonomii od separatyzmu! – grzmią członkowie ruchu.

Platforma epodreczniki.pl swoje pierwsze kroki miała już w 2015 roku, jednak dopiero na potrzeby nauczania zdalnego została znacznie udoskonalona. Jest całkowicie bezpłatna dla wszystkich użytkowników internetu, dostępna z dowolnego miejsca o dowolnej porze, siedem dni w tygodniu.

Ministerstwo Edukacji i Nauki uważa Ruch Autonomii Śląska za ruch separatystyczny

Chociaż dostęp do bezpłatnej wiedzy jak najbardziej pochwalamy, na przykładzie Ruchu Autonomii Śląska może nieść za sobą pewne zagrożenia.
Na elektronicznej platformie edukacyjnej, firmowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, wśród problemów z zakresu Wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadpodstawowych zaprezentowany został temat „Ruchy separatystyczne we współczesnym świecie”.

– Ruch Autonomii Śląska pojawia się w nim jako przykład ugrupowania o charakterze separatystycznym, przy czym separatyzm został na platformie zdefiniowany jako „dążenia danego obszaru znajdującego się w obrębie konkretnego państwa do oderwania się i samostanowienia o sobie” – twierdzą członkowie Ruchu Autonomii Śląska.

Sprawdziliśmy. Faktycznie, Ruchowi Autonomii Śląska poświęcono parę słów w temacie separatyzmu.

– Nawet w Rzeczypospolitej Polskiej, która uchodzi za kraj jednolity narodowościowo, mamy do czynienia z Ruchem Autonomii Śląska, który reprezentuje Ślązaków. Domaga się on autonomii dla Górnego Śląska, nawiązując do czasów II Rzeczypospolitej. Nie jest to może problem porównywalny do innych państw, ale wskazuje na nowe tendencje w kwestii własnej niezależności poszczególnych nacji – czytamy na platformie epodręczniki.pl

Ponadto Ruch Autonomii Śląska zyskał także na platformie własną słownikową definicję. Według Ministerstwa Edukacji i Nauki, „Ruch Autonomii Śląska (RAŚ) to stowarzyszenie założone w styczniu 1990 na obszarze Górnego Śląska; dąży do utworzenia autonomicznego regionu na Górnym Śląsku”

Dodatkowo całość wzmocniona jest we fragmencie instrukcji dla nauczyciela, gdzie sugeruje się: „Wskazanie Ruchu Autonomii Śląska jako polskiego przykładu organizacji o charakterze separatystycznym” – twierdzi RAŚ. 

Ruch Autonomii Śląska napisał list do Ministra Edukacji

Członkowie ruchu postanowili działać. Wystosowali pismo do Przemysława Czarnka, w którym żądają skorygowania materiału zamieszczonego na platformie edukacyjnej.

Ruch Autonomii Śląska nie dąży ani do oderwania części terytorium państwa polskiego, ani nawet do autonomii grupy etnicznej. Naszym celem pozostaje autonomia historycznie ukształtowanego terytorium zamieszkałego przez ludzi o różnej identyfikacji narodowej i etnicznej – wyjaśnia Jerzy Gorzelik, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska do liście ministra.

Jak zapewniają autonomiści nie chodzi tylko o dobre imię stowarzyszenia. Wskazane treści, zamieszczone na platformie edukacyjnej Ministerstwa, uważamy za szkodliwe dlatego, że wprowadzają pojęciowy chaos, który utrudniać będzie dojrzały udział uczniów w debacie publicznej. Rozróżnienie między dążeniem do autonomii a separatyzmem jest koniecznym warunkiem prowadzenia rzeczowego sporu o kształt ustrojowy państwa i formułę jego decentralizacji. Rząd, na którym spoczywa obowiązek troski o jakość demokracji, firmując tezy o tak wątpliwej wartości merytorycznej naraża na szwank swój autorytet – czytamy w piśmie do ministra Czarnka.

fot. RAŚ

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search