Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

RAŚ już nie chce oderwania Ślązaków od Polski. MEN wprowadził poprawki na epodreczniki.pl

Ras

Na platformie epodreczniki.pl po interwencji Ruchu Autonomii Śląska, wprowadzono poprawki w rozdziale na temat ruchów separatystycznych.

Ruch Autonomii Śląska pojawił się jako przykład ugrupowania o charakterze separatystycznym na platformie epodreczniki.pl, które firmuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.  MEiN nie odróżnia autonomii od separatyzmu! – grzmieli członkowie ruchu.

Członkowie ruchu postanowili działać. Wystosowali pismo do ministra edukacji Przemysława Czarnka, w którym żądali skorygowania materiału zamieszczonego na platformie edukacyjnej.

Ruch Autonomii Śląska nie dąży ani do oderwania części terytorium państwa polskiego, ani nawet do autonomii grupy etnicznej. Naszym celem pozostaje autonomia historycznie ukształtowanego terytorium zamieszkałego przez ludzi o różnej identyfikacji narodowej i etnicznej – wyjaśniał Jerzy Gorzelik, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska do liście ministra.

Więcej TUTAJ 

Wygląda na to, że apel członków ruchu zdał rezultat. Wprowadzono zmiany w definicji Stowarzyszenia, chociaż dalej widnieje w rozdziale o ruchach separatystycznych.

- W Rzeczypospolitej Polskiej, która uchodzi za kraj jednolity narodowościowo, mamy do czynienia z Ruchem Autonomii Śląska, który reprezentuje Ślązaków. Nawiązując do czasów II Rzeczypospolitej, stowarzyszenie domaga się autonomii dla Górnego Śląska w ramach zdecentralizowanego państwa regionalnego. Dążenia te nie wiążą się ze zmianą granic państwa – czytamy na platformie epodręczniki.pl

Przed interwencją stowarzyszenia definicja brzmiała tak:

Nawet w Rzeczypospolitej Polskiej, która uchodzi za kraj jednolity narodowościowo, mamy do czynienia z Ruchem Autonomii Śląska, który reprezentuje Ślązaków. Domaga się on autonomii dla Górnego Śląska, nawiązując do czasów II Rzeczypospolitej. Nie jest to może problem porównywalny do innych państw, ale wskazuje na nowe tendencje w kwestii własnej niezależności poszczególnych nacji – czytaliśmy na platformie epodręczniki.pl.

Ponadto Ruch Autonomii Śląska zyskał także na platformie własną słownikową definicję. Wcześniej brzmiała ona: „Ruch Autonomii Śląska (RAŚ) to stowarzyszenie założone w styczniu 1990 na obszarze Górnego Śląska; dąży do utworzenia autonomicznego regionu na Górnym Śląsku”. Teraz natomiast możemy przeczytać, że RAŚ to „jedno z najstarszych stowarzyszeń regionalnych na obszarze Górnego Śląska; dąży do utworzenia autonomicznego regionu na Górnym Śląsku w ramach państwa polskiego”.

Wprowadzono korekty z naszymi sugestiami. Pojawia się Ruch Autonomii Śląska, ale tym razem nasze stowarzyszenie zostało scharakteryzowane w oparciu o nasz statut. Do punktów statutu odesłaliśmy w liście do pana ministra – mówi Jerzy Gorzelik. – To są stwierdzenia, które nie budzą naszych zastrzeżeń. Wypada tylko cieszyć się z szybkiej reakcji – dodaje.

fot. RAŚ/fb

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search