Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Partner, nie organizator - Metropolia zabiera głos w sprawie katowickich inwestycji kolejowych

Przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ustosunkowali się do naszego wcześniejszego artykułu dotyczącego przyłączenia się Katowic do programu"Kolej +". Co uważa GZM?

Rozmowy z PKP

Metropolia wyjaśnia, że do programu "Kolej Plus" mogą być zgłaszane dwa rodzaje inwestycji: punktowe oraz liniowe. Każda z nich ma trochę inne zadanie. W założeniach projektu, działania punktowe powinny usprawniać ruch kolejowy w granicach jednej gminy. Natomiast inwestycje liniowe łączą więcej niż jedną gminę, a ich celem jest upłynnienie ruchu przede wszystkim do miasta wojewódzkiego. 

Jako przykład takich prac GZM podaje modernizację linii nr 140 z Katowic Ligoty do Orzesza Jaśkowic, w ramach której powstanie również nowa stacja kolejowa Katowice Zadole. W przedsięwzięciu bierze udział także Urząd Marszałkowski. 

Metropolia zwróciła się do organizatora projektu "Kolej Plus" - Polskich Kolei Państwowych z zapytaniem o szczegółowe informacje w sprawie realizowanych w ramach projektu inwestycji punktowych. 21 lipca PKP PLK w specjalnym oświadczeniu stwierdziły, że działania punktowe nie dotyczą miast wojewódzkich, do których Katowice przecież należą. Na tym nie zakończono rozmów. Kolejne odpowiedzi organizatora potwierdziły pierwotny werdykt.

Tydzień później ponownie zwróciliśmy się do spółki z prośbą o ostateczne rozwianie naszych wątpliwości, czy dotyczy to również projektów punktowych, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu obszarów, znajdujących się na terenie miasta wojewódzkiego - tłumaczy przedstawicielka Metropolii Kamila Rożnowska. - Ponownie otrzymaliśmy wyjaśnienie, że projekty punktowe w miastach wojewódzkich nie wpisują się w założenia programu „Kolej Plus" - dopowiada.

Co z linią 142?

GZM dodaje, że większość kolejowych inwestycji, które Katowice chciałyby przeprowadzić, uzyska finansowanie z Prezydenckiego Programu budowy 200 przystanków. Ponadto Metropolia, oprócz wkładu z własnego budżetu, chciałaby też wykorzystać inne dostępne źródła zewnętrzne, by w ten sposób jak najefektywniej zrealizować założenia Kolei Metropolitalnej. 

- Brak tych projektów w Programie „Kolej Plus" nie oznacza, iż nie zostaną one zrealizowane - mówi o katowickich wnioskach Kamila Rożnowska. - Watro podkreślić, że jeśli wniosek złożony przez miasto zostanie pozytywnie rozpatrzony przez PKP PLK oraz wpisuje się w koncepcję Kolei Metropolitalnej, to Metropolia również sfinansuje wkład własny na realizację tej inwestycji - dodaje. 

Może się tak stać, jeśli prace związane z linią 142 zostaną ujęte jako inwestycja liniowa, a nie punktowa. Wtedy, w odniesieniu do oświadczenia PKP PLK, działania wpiszą się w formalne założenia programu. 

fot. GZM

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search