Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

"Stop Komunii Świętej na rękę". W Katowicach pojawiły się billboardy radykalnych katolików

W prawie całym kraju, również w Katowicach, pojawiły się billboardy z hasłem „Stop Komunii Świętej na rękę”. Radykalni katolicy w ten sposób wyrażają protest. Uważają, że covidowe obostrzenia związane z przyjmowaniem sakramentu są profanacją eucharystii.

Jadąc ulicami Katowic możemy natrafić na taki oto obraz – w brudnych dłoniach ułożona eucharystia we krwi. Billboardy, które przedstawiają tę grafikę są m.in. przy ul. Armii Krajowej oraz Poleskiej. Akcję zorganizowało Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi.

- Odnosząc się do praktyki podawania ze względów sanitarnych Komunii Świętej na rękę uważamy, że Hostia podawana przez Kapłana bezpośrednio do ust jest mniej narażona na zetknięcie się z ewentualnymi zanieczyszczeniami ponieważ nie dochodzi do styczności z ręką wiernego przyjmującego Najświętszy Sakrament – czytamy w oświadczeniu Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej.

Członkowie stowarzyszenia wyjaśniają, że akcja „STOP Komunii Świętej na rękę!” jest tylko i wyłącznie akcją „informacyjną”, która została zainicjowana „z troski świeckich środowisk katolickich o oddawanie należnej czci Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie”.

- Sposób podawania Komunii Świętej do ust jako bezpieczniejszy dla wiernych uznała m.in. grupa 21 lekarzy z Austrii oraz Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich we Włoszech. 27 lekarzy różnych specjalizacji z Niemiec wskazuje również, że udzielanie Komunii Świętej na rękę wcale nie jest żadną bezpieczniejszą alternatywą dla Komunii Świętej udzielanej do ust – argumentują członkowie stowarzyszenia.

Głos w sprawie zabrała Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Głos w sprawie zabrała Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Według niej, chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust, to jednak „nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne”.

- Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej” – wyjaśnia Bp Adam Bałabuch, Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Bp Adam Bałabuch uspokaja, że Komunia św. na rękę nie jest sama z siebie profanacją. - W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację – argumentuje. – Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii – wyjaśnia. 

fot. Prawa Dick/ twitter.com

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search