Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Studenci nie wrócą w mury uczelni. Są jednak wyjątki

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podjął decyzję o sposobie kształcenia studentów w semestrze zimowym 2020/2021 roku akademickiego. Poznajmy treść komunikatu.

Epidemia koronawirusa dalej daje o sobie znać

Ostatnie dni dostarczają nam niemałych wrażeń. Liczba dobowych zakażeń może przyprawić nas o ból głowy. Sytuacja na Śląsku jest również niebezpieczna i niestabilna. Z uwagi na wzrost zachorowań w naszym województwie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach postanowił kontynuować dotychczasowy sposób kształcenia na odległość dla wybranych grup studentów.

Tryb zdalny czy tradycyjny?

Studenci drugiego roku i kolejnych lat I stopnia kształcenia oraz studiów II stopnia będą kontynuować naukę w trybie zdalnym. Decyzja ta uwzględniła również możliwości infrastruktury budynku szkoły (wielkość sal, przestrzenie wspólne i korytarze). Czy pierwszoroczniacy rozpoczną naukę w trybie zdalnym? Decyzja o tym, jak będzie przeprowadzony semestr zimowy dla nowo przyjętych osób zapadanie na przełomie sierpnia i września tego roku. Studenci pierwszego roku nie muszą się jednak obawiać, bo bez względu na tryb nauki nie zostaną pozostawieni sami sobie. W murach uczelni zostaną zorganizowane bezpośrednie spotkania z opiekunami z dziekanatu, menadżerami i kuratorami kierunków. Podczas dni adaptacyjnych zostaną przeprowadzone specjalne szkolenia on-line dotyczące zasad studiowania, praw i obowiązków studentów oraz spraw organizacyjnych. Zostaną również przedstawione przygotowania techniczne do studiowania w trybie zdalnym oraz obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

W formie tradycyjnej odbędą się zajęcia dla osób z wymiany międzynarodowej czy studentów objętych umowami bilateralnymi. Warunkiem otrzymania stypendium jest pobyt uczestnika i realizowanie zajęć w kraju uczelni przyjmującej. Oznacza to, że wszystkie zajęcia na kierunkach i specjalnościach anglojęzycznych oraz w ramach Euroclasses będą realizowane w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem pełnego reżimu sanitarnego.

Ponadto na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego zostaną udostępnione materiały dla wszystkich studentów, które będą informować o sposobach i zasadach zdalnego nauczania.

Szczegółowe informacje na temat organizacji semestru zimowego 2020/2021 roku akademickiego oraz pracy organu administracji zostaną podane na początku września.

fot. Uniwersytet Ekonomiczny

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search