Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Światowe Forum Miejskie w Katowicach

Previous Next

2019 rok przyniósł dla Katowic ogromne wyróżnienie. Miasto zostało oficjalnie wybrane na gospodarza międzynarodowej prestiżowej konferencji - Światowego Forum Miejskiego. Przygotowania do wydarzenia już rozpoczęto.

Katowice promują odpowiedzialny postęp

Na Rynku pojawiła się nowa instalacja, mająca zapowiadać Światowe Forum Miejskie, które odbędzie się w Katowicach w 2020r. Jest ona częścią większej akcji promującej realizację celów zrównoważonego rozwoju. Już pod koniec czerwca w naszym mieście pojawiły się plakaty i billboardy o tematyce walki z głodem ubóstwem oraz wykluczeniem.

- Katowice, jako gospodarz Światowego Forum Miejskiego, po raz kolejny będą angażować się w dyskusję o problemach współczesnych miast. Analiza działań Katowic na wielu płaszczyznach: społecznych, gospodarczych i środowiskowych, dokonana przez nas pod kątem siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju, pomoże nam lepiej przygotować się do wydarzenia, które będziemy gościć już za dwa lata – opowiada Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Chcielibyśmy już teraz podzielić się z mieszkańcami efektami naszych badań, zwłaszcza że jak twierdzą ci, którzy własnym imieniem podpisali tę agendę, jest ona „kartą praw dla ludzi i naszej planety w XXI wieku” – dodaje.

By dowiedzieć się więcej na temat celów Światowego Forum Miejskiego, warto zajrzeć na katowicki Rynek. Ulokowane tam instalacje przedstawiają nie tylko 17 celów ONZ, ale także pokazują, jak miasto włącza się w ich realizację. Przez cały czas trwania wystawa będzie uzupełniana o nowe informacje. Cała akcja zakończy się 31 października. Dlaczego właśnie wtedy? Organizacja Narodów Zjednoczonych wybrała tę datę na Światowy Dzień Miast.

- Termin ten wydaje się więc być doskonały dla podsumowania projektu realizowanego z myślą o mieszkańcach – tłumaczy Marcin Krupa. Warto śledzić przebieg kampanii. Prezydent miasta dodaje, że na koniec dla mieszkańców zaplanowana jest także pewna niespodzianka.

Ambitne cele ONZ

W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych świętowała jubileusz powstania. Opracowano wtedy przyszłościowy plan rozwoju globalnego. Wyszczególniono 169 zadań i zebrano je w ramach dokumentu "Agenda 2030”. Wszystkie kraje wspólnoty są zaproszone do włączenia się do projektu i realizacji jego siedemnastu podstawowych celów. Są nimi: „Koniec z ubóstwem”, „Zero głodu”, „Dobre zdrowie i jakość życia”, „Dobra jakość edukacji”, „Równość płci”, „Czysta woda i warunki sanitarne”, „Czysta i dostępna energia”, „Wzrost gospodarczy i godna praca”, „Innowacyjność, przemysł, infrastruktura”, „Mniej nierówności”, „Zrównoważone miasta i społeczności”, „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”, „Działania w dziedzinie klimatu”, „Życie pod wodą”, „Życie na lądzie”, „Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje” oraz „Partnerstwo na rzecz celów”.

Zrównoważony rozwój nie tylko na plakatach

Najważniejsze dwa cele ONZ: walka z biedą i niedożywieniem pojawiają się także w strategii rozwojowej Katowic. W mieście funkcjonuje wiele instytucji aktywnie działających w celu polepszenia warunków życie mieszkańców. Aż 19 placówek wsparcia dziennego pomaga rodzinom zmagającym się z różnymi trudnościami. Szczególną opieką objęte są dzieci. Miasto działa, by zwalczać zjawiska dziedziczenia biedy i wyuczonej bezradności poprzez zapewnienie podopiecznym pomocy w nauce czy możliwość wartościowego spędzenia czasu po szkole. W kilku dzielnicach Katowic (w Nikiszowcu, Śródmieściu, Bogucicach, Zawodziu, Wełnowcu–Józefowcu, Szopienicach, na Dębie, i na Załężu) działają centra aktywności lokalnej. Powstały, żeby podnieść poziom życia mieszkańców poprzez pokazanie im ich własnego potencjału gospodarczego, pomoc w wejściu na rynek pracy, umożliwienie nabycia nowych kwalifikacji.

Katowice walczą także z niedożywieniem między innymi poprzez Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pozwolił on na powstanie trzech jadłodajni oraz dwóch punktów wydawania żywności. Dodatkowo, przy ulicy Jagiellońskiej od zeszłego roku działa jadłodzielnia, dzięki której można dzielić się nadmiarem kupionej żywności z potrzebującym. Realizacja siedemnastu celów ONZ nie dotyczy tylko władz miasta. Do włączenia się w akcję zaproszeni są wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Jak stać się częścią projektu ONZ? Wystarczy przesłać opis swojej działalności na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w tytule wiadomości wpisać numer wypełnianego przez siebie celu zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na temat Agendy2030 i jej założeń można znaleźć na stronie: https://www.un.org.pl/

fot. UM Katowice

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search