Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Tegoroczny Budżet Obywatelski w Katowicach będzie rekordowy!

 MG 0727

Mieszkańcy Katowic złożyli aż 415 wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego. Co więcej, po raz pierwszy w historii mogli składać swoje propozycje w ramach Zielonego Budżetu, a tych było 128!

Władze Katowic postanowiły wyasygnować 3 mln zł na realizację projektów z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Mieszkańcy przygotowali 128 projektów opiewających na ponad 6 mln złotych.

– Nasi mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzeba w ich otoczeniu. Dlatego podjąłem decyzję, by w ramach budżetu obywatelskiego wydzielić osobną pulę na zielone inwestycje. Katowiczanie znów pokazali, że chcą mieć realny wpływ na swoje otoczenie, bo w ramach pierwszej edycji Zielonego Budżetu zgłosili 128 pomysłów – wyjaśnia Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jak wyjaśnia katowicki magistrat, w ramach tegorocznego BO złożono 25 projektów ogólnomiejskich oraz kilkaset lokalnych. Największą kreatywnością wykazali się mieszkańcy Śródmieścia, którzy zgłosili 14 projektów.

- Przeważająca liczba wniosków dotyczy urozmaicenia zieleni miejskiej poprzez nowe nasadzenia krzewów i drzew (także owocowych), ale też tworzenie łąk kwietnych, zakupy kwietników, stawianie żywopłotów czy rewitalizację i pielęgnację terenów trawiastych – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Jakie projekty bliskie są katowiczanom?

Analizując zgłoszone propozycje można wysnuć wniosek, że mieszkańcy stolicy naszego województwa są miłośnikami zwierząt, ponieważ zamierzają zrealizować działania zmierzające m.in. do zakupu budek lęgowych dla ptaków, stworzenia pszczelich pasiek (Załęska Hałda-Brynów część Zachodnia) i tzw. hoteli dla owadów zapylających (Koszutka, Osiedle Paderewskiego-Muchowiec).


Wśród pomysłów znalazły się także zajęcia edukacyjno-przyrodnicze (Piotrowice-Ochojec) i edukacyjno-warsztatowe (Zawodzie), cykl EKO-warsztatów (Ligota-Panewniki), zajęcia o bioróżnorodności. Mając na uwadze katowickich uczniów, stworzono także projekt przedmiotu z zakresu zero waste.


Faza przyjmowania i weryfikacji wniosków została już zakończona. Okazuje się, że spośród 128 projektów aż 117 przeszło pomyślnie przez weryfikację formalną i zostało przekazanych do analizy merytorycznej. Kolejnym etapem będzie przekazanie pozytywnie ocenionych projektów Zespołowi Oceniającemu. To on wskaże te z nich, które najlepiej wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice i mogą mieć największy wpływ na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta.
Listę zadań, które zostaną zrealizowane w 2021 roku poznamy do końca września tego roku.

fot. Radosław Kaźmierczak, UM Katowice

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search