Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Tramwaj na południe Katowic jednak pojedzie!

tramwaj.jpg

W końcu władze miasta otrzymały pozytywną opinię środowiskową w sprawie nowej linii tramwajowej na południe Katowic. Ten dokument sprawi, że planowana od wielu lat inwestycja wreszcie stanie się możliwa. 

Kilka lat planów i rozmów z mieszkańcami

Pierwsze wzmianki o linii tramwajowej na południe Katowic pochodzą z lat 80. ubiegłego wieku. Już wtedy planowano połączyć centrum miasta z jego południową częścią. Plan jednak nigdy nie został wcielony w życie. Ponownie powrócono do tego tematu siedem lat temu. Mieszkańcy nie chcieli wtedy o tym słyszeć, ponieważ obawiali się licznych wyburzeń, jakie mogą towarzyszyć powstającej trasie tramwajowej. Władze miasta udowodniły jednak, że ich obawy są nieuzasadnione, a nowa linia nie zakłóci dotychczasowego porządku, ponieważ pobiegnie skrajem osiedli mieszkaniowych. Nowe połączenie byłoby pierwszą tego typu inwestycją w Katowicach od 1947 roku, nie licząc przy tym modernizacji, czy przebudowy obecnie działających połączeń.

Skąd wziął się pomysł, aby wrócić do projektu realizacji nowej linii tramwajowej? Do budowy nowego połączenia władze miasta skłoniła duża liczba osób zamieszkująca południowy teren Katowic. Po uzyskaniu społecznej akceptacji pomysłu rozpoczęły się prace nad projektem dotyczącym przebiegu nowej linii. Trasa od Brynowa do Kostuchny ma liczyć 5,2 km, a jej pokonanie tramwajem ma zająć 10 minut. Poruszając się nową linią z Kostuchny na Rynek dojedziemy w ciągu 24 min. Nowe połączenie daje alternatywę mieszkańcom południa Katowic, bo zamiast wybrać samochód, mogą wsiąść do tramwaju, którym dostaną się do centrum miasta.

Niemożliwe stało się możliwe

Kilkanaście miesięcy temu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach rozpoczęła konsultacje społeczne w ramach tzw. raportu oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji. Rozpoczęcie rozmów miało być zwieńczeniem dotychczasowych prac nad projektem. W maju 2019 r. katowiccy urzędnicy przekazali RDOŚ odpowiedzi na uwagi mieszkańców, które pojawiły się podczas licznych konsultacji. RDOŚ zażądał wówczas uzupełnienia raportu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej czy emisji hałasu. Piłeczka między katowickim magistratem a RDOŚ była odbijana, aż do końca września. W środę, 30 września, RDOŚ wydał pozytywną decyzję środowiskową. To przełomowy krok, jeśli chodzi o budowę nowej trasy.  Teraz rozpoczną się prace dotyczące projektu samej trasy – chodzi tu o zastosowanie takich rozwiązań, by linia była jak najmniej uciążliwa dla środowiska. Projektowanie ma potrwać rok, zaś budowa dwa lata.

Według badań przeprowadzonych przez Tramwaje Śląskie, rocznie z odcinka pomiędzy Brynowem a Kostuchną będzie korzystać około 4 miliony pasażerów. To tylko dowodzi jak potrzebna jest budowa nowej trasy na południu Katowic.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search