Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Uwaga! Od dzisiaj obowiązują nas nowe obostrzenia

Rekawisie

Dzisiaj mamy 28 grudnia, a to oznacza, że obowiązują nas nowe obostrzenia, które nałożył rząd. Galerie handlowe, hotele czy siłownie zostają zamknięte. Z jakimi ograniczeniami musimy się jeszcze liczyć?
Nowe obostrzenia obowiązują do 17 stycznia 2021 roku.

Centra handlowe

Działalność galerii handlowych jest ograniczona. Otwarte pozostaną tylko niektóre punkty usługowe mające istotne znaczenie dla życia codziennego (np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne) oraz m.in. apteki, punkty apteczne, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, gazetami lub książkami, meblami.
W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów:
1 os/10 m2 – w sklepach do 100 m2
1 os/15 m2 – w sklepach powyżej 100 m2

Godziny dla seniorów – dalej obowiązują

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
Gastronomia – tylko na wynos

Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne – otwarte

Branża beuaty może funkcjonować w reżimie sanitarnym.

Hotele - nie dla wszystkich 

Od 28 grudnia ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej. Hotele dostępne tylko m.in. dla:
• służb mundurowych,
• medyków,
• dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
• dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego,
• członków załogi samolotu,
• kierowców wykonujących transport drogowy,
• członków obsady pociągu,
• dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
• dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
• dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

Siłownie, kluby, baseny oraz aquaparki

Od 28 grudnia zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Wyjątkiem są baseny, siłownie i kluby i centra fitness:
• działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
• dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.
Sportowe kluby taneczne
Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne.

Czy można trenować na otwartej przestrzeni?

Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.
Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.
Sanatoria i uzdrowiska zawieszone
Sanatoria i działalność uzdrowiskowa jest zawieszona, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. Obowiązuje do odwołania

Ograniczenia w przemieszczaniu się

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
• osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
• osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

Co z Sylwestrem? 

Od 31 grudnia 2020 r. do 1 stycznia 2021 r. w godz. 19:00 – 6:00 – ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ

Wyjątkiem jest wykonywanie czynności służbowych lub zawodowych, działalności gospodarczej, a także zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Dzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna. Wyjątki:
• dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej,
• dotarcie do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
• w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – dotarcie do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania,
• przemieszczanie się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego,
• przemieszczanie się w ramach półkolonii,
• weekendy.

Działalność placówek kultury w tym min. teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, jest zawieszona. Działalność bibliotek jest możliwa przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search