Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Większe opłaty za przejazd A4. GDDKiA wnosi sprzeciw

Bramki Na Autostradzie

Stalexport Autostrada Małopolska planuje podnieść opłaty od samochodów osobowych na odcinku Katowice-Kraków. Wywołuje to zdecydowane reakcje nie tylko kierowców.

Wzrost opłat skutkiem pandemii

Od marca koncesjonariusz zanotował dramatyczny spadek ilość samochodów przemieszczających się między Katowicami a Krakowem autostradą A4. W kwietniu obniżył się on aż o 72%. Sprawę dodatkowo pogarsza fakt, że obecnie na jednym z odcinków drogi przeprowadzany jest remont. Oczywiście podnosi to koszty koncesjonariusza. Roboty drogowe spowalniają też kierowców, którzy zaczynają wybierając inne trasy. Żeby wyrównać dysproporcję między przychodami a wpływami, Stalexport Autostrada Małopolska postanowił więc podnieść opłaty.

- Zmiana stawek za przejazd wynika ze wzrostu kosztów eksploatacji i utrzymania projektu, jakim jest zarządzany przez nas odcinek autostrady A4 w okresie ostatnich pięciu lat - mówi Rafał Czechowski, rzecznik pasowy SAM SA. - Cały czas ponosimy spore nakłady inwestycyjne, w tym w nowoczesne i szybkie metody wnoszenia opłat, obejmujące również prace nieprzewidziane w umowie koncesyjnej - tłumaczy.

Na granicy wytrzymałości

Dobry pomysł? Niekoniecznie. Natychmiast zareagowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z prawnego punktu widzenia urząd nie może wpływać na decyzje dotyczące zmian stawek, jeśli są one zgodne z zapisami umowy koncesyjnej. Natomiast może pewne kwestie sugerować. GDDKiA napisała prośbę o ponowne rozważenie okoliczności i możliwych konsekwencji podniesienia opłat. Urząd tłumaczy przed wszystkim, że kierowcy i tak już dużo płacą za przejazd autostradą.

- Stawki opłat za przejazd obowiązujące na koncesyjnym odcinku A4 (trzykrotnie wyższe niż na odcinkach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad) są na granicy akceptowalności społecznej - czytamy w oświadczeniu zaadresowanym do koncesjonariusza. - Wzrost stawek będzie mieć przełożenie na spadek ruchu na autostradzie, a tym samym może prowadzić do przeniesienia części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4, co stoi w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym.

Co więcej, dodatkowe obciążenie ruchem samochodowym tras równoległych może spowodować zatory na lokalnych drogach.

Błędne przewidywania koncesjonariusza

Zdaniem GDDKiA, Stalexport Autostrada Małopolska nieprawidłowo ocenia rozwój gospodarki w najbliższej przyszłości. Nowe decyzje bazują na raporcie pokazującym 7% przyrostu PKB w przyszłym roku. Natomiast prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz innych organizacji mówią, że może to być co najwyżej 4,2%. GDDKiA dodaje, że nie została uwzględniona aktualna sytuacja społeczno-ekonomiczna. W momencie, kiedy firmy i osoby fizyczne szukają oszczędności, podnoszenie opłat byłoby bardzo niekorzystnym ruchem. Tym bardziej, że inne przedsiębiorstwa starają się obniżyć ceny i nie odstraszać nimi klientów.

Nowe stawki

Podwyższone opłaty dotkną tylko kierowców samochodów osobowych z kategorii 1. Obecna stawka wynosi 10 zł. Natomiast użytkownicy programów: A4Go, Telepass, Autopay i SkyCash (o którym niedawno pisaliśmy) płacą 7 zł. Nowy cennik ma wejść w życie 1 października. Od tego czasu przejazd do Krakowa będzie nas kosztował 12 zł. Jeśli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami aplikacji, stawka wyniesie 8 zł. Dyrekcja uważa, że podnoszenie opłat przy płatności automatycznej również jest błędem. Według urzędu, nie zachęci to kierowców do korzystania z tej metody uiszczania opłat.

- GDDKiA nie kwestionuje prawa koncesjonariusza do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną, wynikającego z umowy koncesyjnej - tłumaczą urzędnicy w oświadczeniu. - Niemniej jednak, zwracamy się z prośbą o rozważenie wymienionych okoliczności, jako tych, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd - dodają.

fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search