Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Wielki back to school. Sanepid nie zgodził się na nauczanie hybrydowe w Katowicach.

Powrót Doo Szkoły

Za parę dni rozpoczęcie roku szkolnego. Ostatni semestr był zgoła inny niż te, które mogliśmy pamiętać. Nauczanie zdalne w dobie epidemii koronawirusa było jedynym rozwiązaniem, aby nie narażać dzieci na niebezpieczeństwo. Jak będzie wyglądał nadchodzący rok szkolny? Czy istnieje możliwość hybrydowej formy nauczania?

Plany na nowy rok szkolny

Marcin Krupa, prezydent Katowic, w środę (26.08) przedstawił swój pomysł na organizację zajęć lekcyjnych w katowickich szkołach. Według założeń od 1 września przedszkola powinny działać w normalnym trybie stacjonarnym. Dzieci z klas I-IV szkół podstawowych oraz uczniowie klas 1 ponadpodstawowych również powinny rozpocząć naukę 1 września. Wielka zmiana dotyczyłaby uczniów z klas V-VII oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych – w klasach drugich i wyższych. To oni mieliby realizować hybrydową formę kształcenia. Na czym ona polega? To połączenie znanych nam sposobów nauki: stacjonarnej i zdalnej. Uczniowie zostaliby podzieleni na dwie grupy: kiedy jedna połowa uczęszcza osobiście do szkoły na zajęcia, reszta osób jest objęta nauką zdalną. Po tygodniu nastąpiłaby zamiana grup. Ten pomysł cieszył się dużym powodzeniem wśród rodziców i uczniów, ponieważ zapewnia on mniejszą ilość osób w szkole, jak również rotację, co zmniejsza ryzyko wystąpienia ogniska zakażeń. Projekt został zaaprobowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Sanepid nie wyraża zgody. Uczniowie powracają w szkolne mury

Kształcenie hybrydowe nie ma racji bytu bez pozytywnej opinii sanepidu. Instytucja jednak nie wyraziła zgody na prowadzenie zajęć lekcyjnych w mieszanej formie nauczania. To nie jedyna odmowa sanepidu. Prezydent Sosnowca również wyszedł z prośbą o możliwość realizacji roku szkolnego w trybie hybrydowym. Nawet w mieście Czerwionki-Leszczyny, objętym czerwoną strefą (od dziś żółtą) propozycja o zmianę organizacji zajęć lekcyjnych została odrzucona.

Wniosek jest jeden: wszyscy uczniowie od 1 września wracają do szkół. Placówki ze względu na panującą epidemie koronawirusa  zostały odpowiednio zaopatrzone w maseczki i środki do dezynfekcji. Wydano również specjalne procedury dotyczące: spożywania posiłków na stołówkach, organizacji przerw między lekcjami czy przyprowadzaniu dzieci do szkoły. 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search