Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Wybrano wykonawcę nowej, hermetycznej hali MPGK Katowice

mpgk-katowice.jpg

Znamy wykonawcę nowej, hermetycznej hali MPGK Katowice. Spośród pięciu firm biorących udział w przetargu, wygrała firma AK Nova zdobywając 100 pkt. Budowa zajmie 12 miesięcy, a jej koszt to ponad 17 mln zł.

Zwycięzca przetargu

Przetarg na realizację zamówienia publicznego MPGK ogłosił dopiero pod koniec kwietnia 2020 r. Wzięło w nim udział pięć firm, gdzie najlepszą ofertę zaprezentowała poznańska firma AK Nova, uzyskując 100 pkt. Wybór wykonawcy był podyktowany w 80% ceną, a 20% długością okresu gwarancji na instalacje i urządzenia. Wybrana firma ma teraz 12 miesięcy na realizację projektu.

- Czynności administracyjne związane m.in. z decyzjami środowiskowymi, poprzedzającymi budowę przebiegły sprawnie, ale po drodze pojawiły się dwa czynniki, które ostatecznie opóźniły start inwestycji. Po pierwsze: ogłoszenie przetargu przedłużyło się o kilka miesięcy, ze względu na sytuację związaną z koronawirusem. W tym względzie zadziałaliśmy tak szybko, jak tylko było to możliwe. Po drugie podpisanie umowy z wybranym wykonawcą także przedłużyło się w czasie ze względu na odwołanie ze strony innego uczestnika postępowania. Teraz, gdy umowa z wykonawcą została podpisana, przed nami najważniejsza część - realizacja inwestycji. Dołożymy wszelkich starań, aby przebiegła płynnie – wyjaśnia Robert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice.

Hala hermetyzacji ograniczy odór odpadów

Biorąc pod uwagę branżę komunalną, budowa hali będzie jedną z najbardziej nowoczesnych inwestycji w Polsce. Cały obiekt będzie posiadał profesjonalny system wentylacji i oczyszczania powietrza, płuczki wodne i chemiczne. Budynek zostanie wyposażony w dziesięć żelbetowych, szczelnie zamykanych pomieszczeń, w których będą dojrzewać odpady. Każdy z nich zostanie zaopatrzony w osobny wentylator napowietrzający, przyspieszający proces stabilizacji odpadów. Kolejny etap, jakim jest przesiewanie odpadów, będzie się również odbywać na terenie hermetycznej hali. W projekcie znalazło się również miejsce na budowę zalecanego przez Komisję Europejską układu oczyszczania odcieków technologicznych, który pozwoli ponownie wykorzystać uzyskaną wodę do procesu.

Inne działania MPGK

Nowa hala hermetyczna, która powstanie na terenie zakładu przy ul. Milowickiej, zapobiegnie powstawaniu uciążliwych zapachów wydobywających się podczas obróbki odpadów. Jej budowa oznacza zakończenie procesu modernizacji zakładu, na którą w latach 2012-2018 przeznaczono 120 mln zł. Do tej pory MPGK: przeprowadziło częściową hermetyzację procesu przetwarzania odpadów (na prośbę mieszkańców Dąbrówki Małej, Burowca i Milowic), poddawało się kontrolom WIOŚ, oraz zastosowało mnóstwo antyodorowych rozwiązań technologicznych (armatki antyodorowe). 

fot. MPGK Katowice

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search