Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Wyciek umowy społecznej ws. transformacji górnictwa. Trzynaście kopalń do likwidacji

Kopalnia

Wyciekła umowa społeczna ws. transformacji górnictwa, która miała zakładać porozumienie zawarte w piątek między śląskimi związkami zawodowymi a stroną rządową. „3 kartki, 5 niepełnych stron, na jednej same nazwiska. To „wielka umowa społeczna””

W internecie krąży już projekt umowy społecznej rządu z górnikami. Opublikowała go na Twitterze Daria Klimza z TOK FM. – 3 kartki, 5 niepełnych stron, na jednej same nazwiska. To „wielka umowa społeczna” sporządzona w @MAPGOVPL ( Ministerstwie Aktywów Państwowych – przyp. red.) dot. Transformacji górnictwa. 13 stycznia spotkanie ze związkami. Czarno to widzę – komentuje dziennikarka.

Kto będzie podpisywał umowę?

Według opublikowanego przez nią dokumentu, ze strony rządowej, umowę będzie podpisywał Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Pełnomocnik Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Krzysztof Kubów – Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Piotr Dziadzio – Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej oraz Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski.

Przedstawiciele rządu będą podpisywali umowę z Marszałkiem Województwa Śląskiego Jakubem Chełstowskim, przedstawicielami zarządów spółek górniczych oraz strony społecznej. Warto zwrócić uwagę, że w dokumencie nie podano żadnego nazwiska, które miałoby reprezentować ową stronę społeczną.

Co do zarządów spółek górniczych widnieją cztery nazwiska. Na podpisywaniu umowy pojawią się Tomasz Cudny – prezes Zarządu Tauron Wydobycie S.A, Tomasz Rogala – prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A, Grzegorz Wacławek – prezes Zarządu Węglokos Kraj Sp. z o.o. oraz Artur Wasil – prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Chociaż, jak widać, umowa społeczna została już sporządzona, zapowiedziano, że dokument końcowy powstanie w lutym. Dopiero wtedy będzie można go podać do Komisji Europejskiej, a ma nastąpić to już w marcu.

- Umowa zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej i jest niezbędna w celu uzyskania zgody na udzielenie pomocy publicznej. Umowa społeczna będzie podpisana przez przedstawicieli rządu, marszałka woj. śląskiego, stronę społeczną oraz przedstawicieli zarządów spółek górniczych. Jednocześnie przygotowana zostanie umowa dotycząca transformacji woj. śląskiego, nad którą prace rozpoczną się w październiku 2020 r. – zapisano we wrześniowym porozumieniu.

Kiedy zostaną zamknięte kopalnie? 

W sumie nie wiadomo. Dokument zawiera tabelkę ze spisem kopalń do zamknięcia lecz bez dat, co jest bardzo zastanawiające, bo terminy zakończenia produkcji węgla kamiennego w poszczególnych kopalniach były już dawno ogłoszone. We wrześniu doszło do porozumienia rządu z górnikami, podczas którego ustalono, że wszystkie kopalnie mają zakończyć swoją działaność do 2049 roku.

Według harmonogramu, który został przyjęty przez rząd i związkowców, w 2021 roku ma zostać zamknięta kopalnia Pokój, a Wujek ma być połączony ze Staszicem. W 2023 mają zostać połączone kopalnie Bielszowice i Halemba. W planach jest również zamknięcie Bolesław Śmiałego w 2028 r. W 2029 zapowiedziany jest koniec Sośnicy, 2040 r. – Halemby, 2035 r. r – Piasta. W roku 2037 zamknięty zostanie Ziemowit. Do 2039 roku będzie działać Mrucki-Staszic. Bobrek ma zostać zamknięty do 2040 roku, a Mysłowice-Wesoła do 2041 roku.

Na liście są także kopalnie ROW. W 2043 roku ma zostać zamknięty Ruch Rydułtowy, 2046 r. to koniec Marcela. W 2049 roku swoją działalność skończą Chwałowice oraz Jankowice.

Dlaczego tych terminów nie ma w dokumencie? Prawdopodobnie będą jeszcze omawiane podczas podpisywania umowy społecznej regulującej funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego w naszym regionie.

- Termin zakończenia produkcji węgla kamiennego w poszczególnych kopalniach, w perspektywie do końca 2049 r. został przygotowany w oparciu o wyniki prac zespołów roboczych w spółkach górniczych – to jedyny termin, który widnieje w dokumencie.

Czytając umowę możemy wywnioskować, że jednak harmonogram zamykania kopalń ustalony jeszcze nie został – mimo że został już ogłoszony przez rząd.

- Harmonogram zamykania kopalń zostanie przygotowany przed uruchomieniem systemu wsparcia, w oparciu o porównywalne wskaźniki dla poszczególnych jednostek i ich programy operacyjne, sporządzane na bazie obiektywnych wskaźników ekonomicznych i z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego państwa w kwestii społecznych – czytamy w dokumencie.

Jak więc wskazuje dokument, harmonogram zamykania kopalń zostanie przygotowany przed uruchomieniem systemu wsparcia. Owym systemem kopalnie będą objęte „do czasu ich zamknięcia, w związku z zakończeniem w nich wydobycia węgla”.

Krótko mówiąc, co do harmonogramu w dokumencie są "same konkrety". Wiadomo tylko tyle, że „część działających kopalń zostanie wyznaczona do likwidacji w najbliższym okresie i będzie objęta pomocą na pokrywanie kosztów nadzwyczajnych”.

Co się stanie z górnikami gdy kopalnie zostaną zamknięte?

W umowie został przedstawiony również pakiet świadczeń socjalnych, który ma zagwarantować górnikom odpowiednie warunku w momencie gdy ich miejsca pracy zostaną zlikwidowane. Czytamy w niej, że ci, którzy są zatrudnieni w dniu 25 września 2020 r. w górnictwie węgla kamiennego pod ziemią oraz w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla, mają zagwarantowaną pracę w sektorze górnictwa węgla kamiennego do dnia nabycia uprawnień emerytalnych, w tym do emerytury.

Pracownicy, którzy nie mają zagwarantowanej ciągłości pracy, będą mogli skorzystać z urlopu górniczego oraz urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Dostępna będzie również dla nich odprawa pieniężna oraz jednorazowe bezpłatne szkolenie w celu przekwalifikowania w sektorze górnictwa węgla kamiennego do dnia nabycia uprawnień emerytalnych, w tym do emerytury górniczej.

Co z resztą pracowników, którzy pełnią inne funkcje w zamykanych kopalniach? Na szczęście będą mogli również skorzystać ze świadczeń osłonowych, które wymieniono wyżej, ale nie ze wszystkich. Mogą wybrać tylko jednorazową odprawę pieniężną oraz skorzystać z bezpłatnego szkolenia, żeby się przekwalifikować.

fot. bytomski.pl

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search