Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Wycinka kasztanowców zostanie zgłoszona do Ministra Środowiska i prokuratury

Drzewa

Sprawa nielegalnej wycinki kasztanowców nabiera tempa. Została już zgłoszona na prokuraturę oraz policję. Interweniować ma również Minister Środowiska.

Nielegalna wycinka drzew przy ul. Raciborskiej wstrząsnęła całymi Katowicami. Przypomnijmy, że w nocy z 18 na 19 grudnia, doszło do usunięcia trzech 100-letnich kasztanowców przez firmę Activ Mikołowska sp. z o.o., która realizuje inwestycję mieszkaniową przy tej ulicy. W sobotę na miejsce została wezwana Straż Miejska. Funkcjonariusze zrobili zdjęcia miejsca zdarzenia i przekazali je policji.

Jednocześnie w poniedziałek 21 grudnia Miejski Zarząd Ulic i Mostów złożył na policję zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokonanie wycinki w przypadku trzech kasztanowców przy ul. Raciborskiej powinno być w tym przypadku poprzedzone uzyskaniem zezwolenia Marszałka Województwa Śląskiego. Należy zaznaczyć, że drzewa rosły w pasie drogowym, a nie na terenie inwestycji. Przed dokonaną w nocy z piątku na sobotę 18/19 grudnia br. wycinką podmiot, który tego się dopuścił, nie posiadał żadnych wymaganych zgód, pozwoleń i uzgodnień wymaganych dla legalnego usunięcia drzew. Dodatkowo zgłosiliśmy odrębną sprawę na policję w zakresie kradzieży drewna z nielegalnej wycinki. O sprawie powiadomiliśmy także Urząd Marszałkowski – podkreśla Piotr Handwerker, dyrektor MZUiM Katowice.


Wycinka kasztanowców przy ul. Raciborskiej zostanie zgłoszona do prokuratury

- Sprawę zgłosimy do prokuratury i podejmiemy wszelkie możliwe działania, by inwestor poniósł najsurowszą możliwą karę - zapowiedział w minioną sobotę Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Urząd Miasta w Katowicach wydał komunikat, że złoży zawiadomienie w sprawie nielegalnej wycinki kasztanowców do prokuratury. Inwestor miał popełnić przestępstwo w myśl art. 288 § 1 Kodeksu karnego - z terenu działki stanowiącej własność miasta Katowice bez zgody Prezydenta Miasta Katowice usunięto 3 szt. drzew gat. kasztanowiec zwyczajny o obwodach pni 203cm, 206cm, 263cm.

- Ponadto zleciliśmy wykonanie ekspertyzy przez dendrologa, który przygotuje opinię w zakresie stanu drzew i ich korzeni – informują urzędnicy.

Sprawą zajmie się Minister Klimatu i Środowiska?

Urząd Miasta Katowice zapowiada, że jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia prezydent miasta skieruje pismo do Michała Kurtyki – Ministra Klimatu i Środowiska. Ma w nim być m.in. opisana cała sytuacja dotycząca nielegalnej wycinki kasztanowców oraz apel o zaostrzenie przepisów w zakresie kar nakładanych za nielegalną wycinkę drzew do takiego poziomu, by kary te działały odstraszająco.

Inwestor nie miał prawa do wycinki

Przypomnijmy, że inwestor Nova Mikołowska wydał oświadczenie, w którym wyjaśnia, że był zmuszony wyciąć kasztanowce ze względu na bezpieczeństwo przechodniów. Podczas prac miało dojść do poważnego uszkodzenia korzeni drzew, przez co utraciły swoją stabilność.

- W wyniku tego zdarzenia zaistniała sytuacja nagłego zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia w postaci ryzyka niekontrolowanego powalenia drzew na drogę publiczną ul. Raciborską, wobec czego zlecone zostało ich natychmiastowe usunięcie. Drzewa zostały ścięte, a drewno pocięte na kawałki i złożone na terenie naszej działki, aby nie blokować przejścia i przejazdu ul. Raciborską – wyjaśnia inwestor.

Ustawa o ochronie przyrody przewiduje takie sytuacje, jednak jedną z podstaw do wycinki jest prowadzenie akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Według informacji uzyskanych przez MZUiM Katowice wycinka nie była realizowana przez żadne służby. Co więcej, ani Straż Miejska, ani Policja, ani Straż Pożarna nie brały udziału w wycince tych drzew. Nie były również poinformowane o takiej konieczności. – Dlatego mając powyższe na uwadze dzisiaj ten aspekt także został zgłoszony na Policję, a o sytuacji zawiadomiliśmy ponadto Urząd Marszałkowski – dodaje dyrektor Handwerker.

fot. Jarosław Makowski/fb

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search