Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Wymiana starych kotłów w Katowicach. Zmiany w dofinansowaniach

Previous Next

Dla tych, który chcą wymienić kocioł lub instalację OZE mamy dobrą wiadomość. Można skorzystać z dofinansowania miasta. Miasto podpisało zarządzenie, dzięki któremu będzie można otrzymać środki bez konieczności ponoszenia kosztu przed otrzymaniem dotacji.

Zdecydowanie takie rozwiązanie ułatwia otrzymanie dofinansowania, ponieważ zamiast płatności osoba starająca się o dotację podpisuje dodatkową umowę cesji z wykonawcą instalacji – po rozliczeniu dofinansowania następuje przelew środków na rzecz instalatora do wysokości przyznanej dotacji. Cesja ma być ułatwieniem dla osób, które nie mogą od razu wyłożyć całego kosztu inwestycji.

- Jak podkreślają eksperci główną przyczyną powstawania smogu w naszym regionie są stare kotły węglowe. Choć jako jedno z niewielu miast w Polsce nie mamy limitów na liczbę przyznanych dotacji do ich wymiany, to wciąż bardzo dużo osób nie skorzystało z tej możliwości. Oferujemy dofinansowanie w wysokości do 10 000 zł. Wierzę, że wprowadzone zmiany zachęcą osoby, które jeszcze nie wymieniły starego kotła, do tego, aby to zrobić – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wnioskujący o dofinansowanie po zrealizowaniu inwestycji i rozliczeniu kosztów poniesionych nakładów, kwotę dotacji otrzymują przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie dotacji.

- Oznacza to dla mieszkańca poniesienie realnych kosztów inwestycji przed otrzymaniem pieniędzy z dotacji. Dzięki wprowadzanemu rozwiązaniu w postaci cesji, kwota dotacji może zostać wypłacona bezpośrednio na konto wykonawcy na podstawie zawartej umowy cesji pomiędzy inwestorem a wykonawcą instalacji. Oczywiście taka cesja wymaga akceptacji ze strony Urzędu - mówi Grzegorz Mazurkiewicz, naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska w katowickim magistracie.

fot. mat. prasowe

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search