Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Załóż własną firmę. Specjalne projekty również dla mieszkańców Katowic

Firma

Chcesz założyć własną firmę, ale nie wiesz od czego zacząć? W naszym województwie ruszają projekty, które pomogą zacząć prowadzić swoją działalność gospodarczą. Spośród nich wybraliśmy te, które są skierowane również do mieszkańców Katowic.

Kto może ubiegać się o dotację?

Uczestnikami projektów, które pomagają w rozpoczęciu działalności gospodarczej w naszym województwie mogą zostać osoby, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej. Muszą również mieszkać w woj. Śląskim.
Projekty są skierowane głównie do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, Jest o co walczyć ponieważ kwota dotacji to 23 050 zł. Dzięki programom można wziąć udział w szkoleniach, które pomogą rozpocząć działalność gospodarczą. Uczestnicy projektów mogą spodziewać się także wsparcia pomostowego – pomocy finansowej i doradczo-szkoleniowej w pierwszym etapie działalności firmy do 6 lub 12 miesięcy).

Co zrobić, żeby wziąć udział w projekcie?

Najpierw wystarczy znaleźć projekt dla siebie. Specjalnie dla mieszkańców Katowic, przygotowaliśmy poniżej listę projektów, w których mogą wziąć udział. Pełną listę można znaleźć TUTAJ.

Później należy wziąć udział w rekrutacji do projektu, a następnie już jako uczestnik projektu złożyć wniosek o przyznanie dotacji w postaci biznesplanu. W wyniku pozytywnej oceny biznesplanu nastąpi podpisanie umowy na podstawie, której zostanie wypłacona dotacja.

Projekty dla mieszkańców KATOWIC

  • Rozwój, firma, sukces!

W tym projekcie mogą wziąć udział osoby, które są bezrobotne oraz bierne zawodowo, lub imigranci, reemigranci, osoby ubogie pracujące, odchodzące z rolnictwa i ich rodziny. Program skierowany jest także do zatrudnionych na umowę krótkoterminową oraz pracujących w ramach umowy cywilno-prawnej, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Projekt daje wiele możliwości. Uczestnicy dostaną wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Mogą również liczyć na dotacyjne wsparcie inwestycyjne w wysokości 23.050,00 PLN. Ponadto dostaną także wsparcie pomostowe przyznawane na okres 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozpoczęcie naboru do projektu planowane jest na II połowę października 2020 r.

  • Dotacja na start w biznesie

Uczestnikami projektu będzie 63 osób (w tym 38 kobiet i 25 mężczyzn. Muszą to być osoby powyżej 30 roku życia. W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo.

Ci, którzy przystąpią do tego programu mogą spodziewać się szkolenia na etapie poprzedzającym założenie firmy. Dostaną również środki finansowych na rozwój działalności w wysokości 23 050,00 zł, finansowe wsparcie pomostowe przez 6/12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w wysokości minimalnego wynagrodzenia krajowego obowiązującego w dniu podpisania umowy wsparcia finansowego (2600,00 / 2800,00 PLN).

Rozpoczęcie naboru do projektu planowane jest na 15.10.2020 (godz. 8:00) – 29.10.2020 (godz.15:00)

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search