Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Zarząd województwa otrzymał absolutorium za rok 2019

Sejmik

Zarząd Województwa otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019. Dochody w uchwale budżetowej oszacowano na kwotę ponad 1 mld zł, a wydatki w wysokości 1 mld 622 mln 374 tys. 49 zł. Tym samym Śląskie plasuje się na drugim miejscu wśród reszty regionów. 

Sejmik udzielił większością 26 głosów absolutorium zarządowi województwa za 2019 rok. Śląskie pod względem wykonania dochodów 2019 roku wypada bardzo dobrze. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. Dochody w uchwale budżetowej oszacowano na kwotę 1 mld 608 mln 300 tys. 130 zł, wydatki znów w wysokości 1 mld 622 mln 374 tys. 49 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano na pokrycie potrzeb wydatkowych sumę 132 mln 105 tys. 607 zł przychodów, w tym 128 mln 79 tys. 607 zł z tytułu kredytów bankowych oraz 4 mln 26 tys. zł ze spłat rat pożyczek udzielonych zakładom opieki zdrowotnej. 

- Od 2002 wykonanie wydatków, a więc realizacja zadań, po raz pierwszy przekroczyło próg 90 procent i wyniosło prawie 94 %. Uchwała budżetowa na 2019 rok zakładała zaciągnięcie 128 mln zł kredytu i tym samym wzrost zadłużenia województwa, niemniej nie było takiej potrzeby i nie wzięliśmy ani złotówki kredytu. Rok ubiegły zamknęliśmy wynikiem dodatnim. Od 2008 roku budżet zamykał się deficytem, teraz jest po raz czwarty z rzędu, nadwyżka budżetowa w kwocie prawie 170 mln zł. Uzyskaliśmy również tzw. wolne środki wynikające z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetowych w wysokości ok. 55 mln zł. Łączny wynik budżetu za 2019 rok to kwota prawie 225 mln zł – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. 

W ubiegłym roku po raz pierwszy od 18 lat realizacja zadań przekroczyła próg 90%. Województwo nie zaciągnęło ani razu kredytu, mimo że uchwała zakładała taką możliwość. Dlatego z tym właśnie wynikiem Śląskie pod względem wykonania dochodów 2019 roku plasuje się na drugim miejscu wśród reszty regionów. Tylko Województwo Mazowieckie osiągnęło najwyższe dochody w 2019 roku - ponad 3,3 mld zł. Śląskie wydało 150 mln zł, Mazowieckie natomiast o 21 mln zł więcej.  Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, nasze województwo plasuje się na czwartym miejscu (106 mln zł w 2019 roku), w polityce społecznej natomiast już na trzecim (71 mln zł). Pod względem nakładów na kulturę utrzymaliśmy drugie miejsce z wydatkami rzędu 186 mln zł. Najwięcej na opiekę zdrowotną, politykę społeczną i kulturę wydało Mazowsze. Śląskie góruje także w zakresie sportu i kultury fizycznej - plasuje się na pierwszym miejscu z kwotą prawie 36 mln zł. 

- Analizując wydatki w poszczególnych województwach wynika, że nasz region wypada dobrze. Warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Od 2002 wykonanie wydatków, a więc realizacja zadań, po raz pierwszy przekroczyło próg 90 procent i wyniosło prawie 94 %. Uchwała budżetowa na 2019 rok zakładała zaciągnięcie 128 mln zł kredytu i tym samym wzrost zadłużenia województwa, niemniej nie było takiej potrzeby 
i nie wzięliśmy ani złotówki kredytu. Rok ubiegły zamknęliśmy wynikiem dodatnim. Od 2008 roku budżet zamykał się deficytem, teraz jest po raz czwarty z rzędu, nadwyżka budżetowa w kwocie prawie 170 mln zł. Uzyskaliśmy również tzw. wolne środki wynikające z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetowych w wysokości ok. 55 mln zł. Łączny wynik budżetu za 2019 rok to kwota prawie 225 mln zł – podsumował marszałek Jakub Chełstowski.

fot. slaskie.pl

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search