Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Zostań Strażnikiem Miejskim w Katowicach. Trwa rekrutacja

Straz

Straż Miejska poszukuje nowych pracowników. Umowa o pracę, wynagrodzenie w wysokości 2.800,00zł brutto, szkolenia i możliwość dalszych awansów. Sprawdź co jeszcze oferuje Straż Miejska.

Straż Miejska w Katowicach poszukuje pracowników na 6 etatów. Żeby złożyć swoją kandydaturę wymagane jest polskie obywatelstwo, ukończenie 21 roku życia, wykształcenie co najmniej średnie, nienaganna opinia, uregulowany stosunek do służby wojskowej, dobra sprawność fizyczna oraz niekaralność sądowa.

- Praca w Straży Miejskiej w Katowicach jest pracą dla społeczeństwa. Jest zadaniem trudnym i wyczerpującym . Wymaga Twojego zaangażowania, odpowiedzialności i uczciwości. Przyszli funkcjonariusze będą się uczyć sposobów podejmowania interwencji, wezmą również udział w szkoleniu podstawowym, którego celem będzie m.in. umiejętność zachowania się w ekstremalnych sytuacjach oraz poznanie zagadnień prawa – informuje Straż Miejska w Katowicach.

Oferta jest kusząca. Stabilne zatrudnienie, wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.800,00zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy.

Pierwsza umowa jest zawarta na czas określony, trwający 12 miesięcy. W jej czasie aplikant przechodzi obowiązkowe szkolenie podstawowe w ramach adaptacji zawodowej - po roku zatrudnienia i pozytywnie zdanym egzaminie kończącym ww. szkolenie możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awans na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 3.055,00 zł brutto.

Każdy nowozatrudniony ma możliwość dalszych awansów, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”, bezpłatne szkolenia, świadczenia socjalne, preferencyjne ubezpieczenia grupowe oraz bezpłatne zajęcia z taktyk interwencji.

- Aby poznać z bliska swoją przyszłą pracę, będziesz odbywał/ła praktykę w patrolach Straży Miejskiej – zapowiadają strażnicy miejscy.

Oferty pracy wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu kontaktowego osoby składającej ofertę wraz z adnotacją:

„Nabór nr KS.110.8.2020.JK z dnia 24.12.2020 r. na stanowisko urzędnicze: strażnik miejski - aplikant Straży Miejskiej w Katowicach” w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2021 roku

Szczegółowych informacji udziela również Zespól Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu 32-494- 02 06

Dokumenty do pobrania

fot. Straż Miejska w Katowicach 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search