Heading article

Informacje

Rotator TOP - single

Informacje

Związkowcy z Tauronu tracą cierpliwość. W poniedziałek zostanie powołane pogotowie strajkowe?

Zg Sobieski

Jak udało nam się dowiedzieć, w poniedziałek ma zostać zgłoszony wniosek o przekształcenie Komitetu Strajkowo-Protestacyjnego Grupy Tauron Polska Energia w pogotowie strajkowe. To oznacza, że strajk pracowników jednego z największych koncernów energetycznych w Polsce jest już bardzo bliski...

- To pogotowie strajkowe jest bardzo potrzebne Tauronowi i Wydobyciu - powiedział Bogdan Tkocz, wiceprzewodniczący Komitetu Strajkowo-Protestacyjnego. - Jeżeli my, jako związkowcy z Tauronu nie weźmiemy pod uwagę tego, co mówią kolejni prezesi firm energetycznych, w tym prezes Tauronu, to się okaże, że tak naprawdę rząd przygotowuje możliwości zrezygnowania z aktywów węglowych - mówi Tkocz.

Związkowcy przypominają, że w 2019 roku zlikwidowane zostało Ministerstwo Energii, a jego kompetencje przekazano do ministerstw Aktywów Państwowych oraz Klimatu. Według nich ma to wskazywać, że rząd uznał, iż energetyka oparta na węglu, z którego wytwarza się ponad 60 proc. energii elektrycznej w Polsce, powinna zostać w nieodległej perspektywie zlikwidowana. Jej udział w rynku miałby zostać zagospodarowany przez źródła odnawialne, lecz w tej branży polski przemysł nie posiada wielu własnych technologii i produktów, więc infrastruktura potrzebna do wytwarzania energii ze słońca lub wiatru prawdopodobnie pochodziłaby z zagranicy. Jako przykład związkowcy wskazują niedawną inwestycję w budowę farmy fotowoltaicznej na terenie po Elektrowni Jaworzno I. Realizowały ją polskie firmy - Tauron Serwis i Tauron Nowe Technologie - lecz zainstalowane tam urządzenia zostały wyprodukowane przez zagranicznych producentów.

Wśród zarzutów stawianych przez związki zawodowe wobec rządu jest również niewielkie zainteresowanie technologiami redukcji CO2 przy produkcji energii z węgla, sprowadzanie przez polskie firmy energetyczne surowca z zagranicy, co negatywnie wpływa na kondycję krajowych spółek wydobywczych, a także brak informacji w jaki sposób zostaną zastąpione miejsca pracy w górnictwie, energetyce konwencjonalnej oraz firmach kooperujących.

Ponadto związkowcy z Taurona zdecydowanie sprzeciwiają się zakładanej konsolidacji spółek sektora energetycznego pod skrzydłami PGE, którą miałoby poprzedzać wydzielenie z nich aktywów węglowych.

- Z mojej strony padła propozycja, żeby poszła informacja do zarządu Tauron Polska Energia, że oni nie mają prawa mówić o tym, że wydzielenie aktywów węglowych i wytwórczych jest koniecznością transformacji. Jutro taki postulat zostanie przedstawiony. Grupa Tauron nie może być grupą, która zostanie podzielona przez, że tak powiem, osoby, które są związane z PGE, żeby na Śląsku została wydmuszka w postaci jakiejś jednej, pojedynczej firmy związanej z obsługą klienta - powiedział Bogdan Tkocz.

fot. Tauron Polska Energia

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search