Jakie uprawnienia posiada technik masażysta?

Zapotrzebowanie na usługi wykwalifikowanych masażystów będzie w najbliższych latach niewątpliwie rosnąć. Z zabiegów korzystają zarówno zestresowani pracownicy korporacji, jak i osoby aktywnie uprawiające sport. Co trzeba zrobić, by móc pracować jako technik masażysta i jakie uprawnienia ma osoba zatrudniona w tym zawodzie?

Jakie uprawnienia posiada technik masażysta?

Technik masażysta: uprawnienia i wymogi

Po pierwsze – warto sobie zdawać sprawę z tego, że technik masażysta to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem państwowym. Tym samym, aby móc pracować w tym zawodzie, konieczne jest odpowiednie wykształcenie. Można je zdobyć podczas nauki w szkole policealnej – kierunek Technik masażysta jest dostępny m.in. w ofercie Żaka (https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-medyczne/technik-masazysta). Na zajęciach słuchacze nie tylko zdobywają solidne podstawy teoretyczne (czyli m.in. podstawową wiedzę z zakresu psychologii i socjologii, anatomii, fizjologii, fizjoterapii czy podstaw masażu i zagadnień klinicznych w masażu), ale przede wszystkim - umiejętności praktyczne z zakresu masażu i fizjoterapii. Dodatkowo uczą się również anatomii topograficznej, co jest umiejętnością właściwie niezbędną w zawodzie masażysty.

W Żaku słuchacze uczą się ponadto języka migowego (tak, by móc pracować również z osobami niesłyszącymi) i zdobywają dodatkowe certyfikaty – ze stosowania manualnego drenażu limfatycznego w sporcie i terapeutycznego działania masażu, kinezyterapii oraz fizykoterapii.

Jakie uprawnienia posiada osoba z tytułem technik masażysta? Osoby z takimi kwalifikacjami są upoważnione m.in. do wykonywania wszelkiego rodzaju masaży (relaksacyjnych, profilaktycznych, sportowych, kosmetycznych, medycznych), zarówno ręcznych jak i takich z wykorzystaniem konkretnych narzędzi (np. pistoletu do masażu, ale nie tylko). Należy podkreślić, że technik masażysta jest również uprawniony do wykonywania masaży leczniczych – czyli zleconych przez lekarza np. w ramach leczenia na NFZ. Technik masażysta nie może natomiast samodzielnie diagnozować pacjentów czy wykonywać zabiegów fizjoterapeutycznych i fizykoterapeutycznych.

Technik masażysta – co dalej?

Gdzie może znaleźć pracę osoba z tytułem technika masażysty? Przede wszystkim w gabinetach masażu, ale również w kompleksach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach rehabilitacyjnych, prywatnych i publicznych placówkach medycznych czy w szpitalach i sanatoriach.

Część osób może się też zastanawiać, czy technik masażysta może otworzyć gabinet. Jest to możliwe – o ile zakres usług przez niego oferowanych sprowadza się do różnych rodzajów i technik masażu.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon