Jeśli nie będzie spalarni, to drastycznie wzrosną ceny wywozu śmieci - mówią przedstawiciele Metropolii

Sejm odrzucił poprawkę przepisów, która umożliwiłaby Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zbudowanie spalarni odpadów. Dla GZM temat jest wciąż ważny, bo powstanie instalacji termicznego przetwarzania odpadów na naszym obszarze jest kluczowe ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańcom i zahamowanie drastycznych podwyżek cen za wywóz śmieci, która mają bezpośrednie przełożenie na wysokość naszych rachunków. Jakie więc rozwiązanie?

Śmieci (zdjęcie ilustracyjne)

Dlaczego potrzebne są spalarnie? Chodzi o przeciwdziałanie rosnącej górze śmieci, których produkujemy o 21 proc. więcej niż zakładały to prognozy. Jak wynika z obliczeń, średnio w ciągu roku jeden mieszkaniec GZM produkuje około 446 kg śmieci. Ale również o przeciwdziałanie wybuchom groźnych pożarów nielegalnych składowisk.

Około 30 procent produkowanych odpadów nie można poddać procesowi recyklingu, ani składować, gdyż grożą za to wysokie kary – można je natomiast termicznie przetworzyć, pozyskując w ten sposób energię elektryczną i ciepło.

- Dlatego właśnie budowa tego typu instalacji wydaje się najwłaściwszym rozwiązaniem dla naszego regionu i - co warte podkreślenia - budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów nie jest konkurencyjnym w stosunku do recyklingu sposobem zagospodarowania odpadów komunalnych, a stanowi element domykający gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi - mówią przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Jak dotąd działającą instalacją jest Fortum w Zabrzu, natomiast jej moce przerobowe są kilka razy mniejsze niż wynosi zapotrzebowanie GZM. Już teraz, gdyby nie cementownie przyjmujące paliwo wyprodukowane z części naszych odpadów, nasze składowiska uległyby całkowitemu wypełnieniu.

Scenariusze upadły, trzeba zacząć od nowa

Wprowadzenie poprawek do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach było jednym z trzech realizowanych przez GZM scenariuszy, których celem było znalezienia rozwiązań, umożliwiających Metropolii przeprowadzenie tej inwestycji. Przypomnijmy, że te scenariusze zakładały:

  • wprowadzenie zmian w ustawach, które poszerzyłyby katalog zadań Metropolii właśnie o możliwość podejmowania działań związanych z zagospodarowaniem odpadów w gminach;
  • oczekiwanie na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, do którego Metropolia odwołała się na początku roku po oddaleniu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego.
  • trzecią możliwością jest podpisanie porozumienia z gminami i potraktowania tego zadania jak np. organizację transportu publicznego. Niestety wybór tego trzeciego rozwiązania wiązałby się z koniecznością sfinansowania tej inwestycji w całości ze składki wpłacanej przez gminy, a Metropolia nie mogłaby do tej inwestycji dołożyć z własnego budżetu (np. przed uchyleniem uchwały o powołaniu spółki GZM Czysta Energia Metropolia planowała przekazać ze swojego budżetu 20 mln zł kapitału założycielskiego).

- Ze względu na wspomnianą strategiczność tej inwestycji z punktu widzenia m.in. zahamowania podwyżek cen za wywóz śmieci, musimy działać w tym kierunku dalej. Po odrzuceniu zmian do nowelizacji ustawy, w tym momencie wracamy do punktu wyjścia i niestety projekt ten może odsunąć się w czasie o kilka dodatkowych lat. W tej chwili wciąż oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który rozstrzygnie nasze odwołanie i wyjaśni tym samym wszystkie wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie. Procedujemy także możliwość zawarcia porozumień z zainteresowanymi gminami - mówią w Metropolii.

Rozwiązanie to spalarnie gminne

Dla Metropolii temat budowy instalacji jest tak bardzo ważny, bo jego waga dostrzegana jest przez miasta i gminy, które tworzą GZM. Problem zagospodarowania odpadów komunalnych jest problemem wszystkich gmin. Powstanie instalacji pozwoliłoby go rozwiązać nie tylko w perspektywie pojedynczych samorządach, ale we wszystkich, które zdecydowałyby się na wspólną realizację tej inwestycji, a więc mówimy tutaj niemal o perspektywie regionalnej.

- Skala zainteresowania budową tego typu inwestycji może zobrazować m.in. liczba wniosków, które wpłynęły do Ministerstwa Środowiska o wpisanie na listę, otrzymując w ten sposób „zielone światło” do podjęcia dalszych prac. Choć ostateczny kształt listy nie został opublikowany. Poza propozycją metropolitalnej inwestycji, zgłoszonych zostało jeszcze 13 innych takich projektów z terenu 10 miast, w tym m.in. dwie inwestycje z Rudy Śląskiej. Jednak pamiętajmy, że zgłoszenia do resortu mają formę deklaracji i nie są równoznaczne z rozpoczęciem prac inwestycyjnych - mówi Kamila Rożnowska, rzecznik prasowy GZM.

Wskazane we wnioskach do Ministerstwa Środowiska moce przetwórcze sięgają od 8 do 250 tysięcy ton rocznie. Z szacunków wynika, że instalacja lub instalacje, obsługujące miasta i gminy GZM, powinny osiągać moc przetwórczą o wysokości 250 tys. ton odpadów rocznie. Jednak w obecnej sytuacji najbardziej prawdopodobnym scenariuszem byłaby budowa kilku mniejszych instalacji ze względu na niemożliwość zbycia tak dużej ilości wytworzonego ciepła z jednej instalacji o tak dużej mocy.

W przypadku budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych ważnym elementem powodzenia tego przedsięwzięcia jest zapewnienie „wsadu” w długim horyzoncie czasu, a to bez udziału strony samorządowej wydaje się być zadaniem bardzo ambitnym. Dlatego też tak ważna współpraca na wielu płaszczyznach, z wieloma uczestnikami rynku, a naturalnym koordynatorem tych działań jest Metropolia, której podstawowym celem jest zwiększanie skuteczności działań o charakterze ponadlokalnym.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj więcej:

Śmieci (zdjęcie ilustracyjne)

Nie będzie metropolitalnej spalarni śmieci

Spalarnia smieci

Spalarnia śmieci na Śląsku? Powstał projekt...

Geometryczny wiezowiec Whitemad8 2048x1152

Znowu to zrobili! Sklonowali nasze .KTW II

Budynek Hortus, Katowice, wizualizacje

10-piętrowy apartamentowiec Hortus będzie niedaleko centrum

Jeden z budynków znajduje się przy ul. Gnieźnieńskiej 5 w Katowicach

Można będzie wykupić mieszkanie po SM Dom. Szczegóły

Graniczna 27, Katowice

6 mln zł na termomodernizację w Katowicach

Polskie Linie Kolejowe posadzą drzewa wzdłuż linii na lotnisko Katowice Airport

PLK posadzi drzewa wzdłuż linii kolejowej na lotnisko