Jezdnia w kierunku Tychów będzie zamknięta. Remont wiaduktu w ciągu ulicy Murckowskiej zacznie się 2 listopada

Szykują się utrudnienia na już i tak udręczonej remontami DK 86 w Katowicach. Po Giszowcu, gdzie trwa wielka przebudowa, remont czeka też wiadukt nad ulicą Porcelanową w ciągu ul. Murckowskiej. Sprawdźcie szczegóły.

Jak informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, w związku ze złym stanem technicznym dylatacji wiaduktu w ciągu ul. Murckowskiej nad ul. Porcelanową w Katowicach, na początku października Miejski Zarząd Ulic i Mostów przeprowadził w tym miejscu doraźne prace naprawcze, jednocześnie przygotowując się do przeprowadzenia kompleksowej wymiany dylatacji.

Już wiadomo, że poważny remont tego odcinka DK86 w Katowicach, i utrudnienia dla kierowców rozpoczną się we wtorek 2 listopada 2021 r.

Do 12 grudnia kierowcy tędy przejeżdżający, muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu. W podanym terminie będą prowadzone prace związane z naprawą dylatacji w tym miejscu.

- Pozostawienie dylatacji na zimę w obecnym stanie mogłoby spowodować ich całkowite zniszczenie, co mogłoby doprowadzić do zamknięcia drogi ze względu na bezpieczeństwo osób, które ją użytkują - mówi Konrad Wronowski, zastępca dyrektora ds. eksploatacji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. - Działając w tej chwili, zapobiegniemy ewentualnemu wystąpieniu większych utrudnień w przyszłości - dodaje dyrektor.

Ruch w kierunku Tychów tylko jednym pasem

Od 2 listopada na około trzy tygodnie zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na całkowitym zamknięciu jezdni w kierunku Tychów. Ruch w tym kierunku zostanie przeniesiony na jeden pas jezdni, która prowadzi ruch w kierunku Sosnowca. Natomiast ruch w kierunku Sosnowca, będzie odbywał się dwoma pasami, a nie jak dotychczas - trzema.

Po wykonaniu naprawy dylatacji na zachodniej nitce nastąpi całkowite zamknięcie jezdni w kierunku Sosnowca, ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w kierunku Tychów.

Na czym polega remont tego odcinka

W zakres robót wchodzą:

 • rozbiórka uszkodzonych dylatacji blokowych,
 • sfrezowanie nawierzchni w obrębie dylatacji,
 • wykucie wnęk,
 • osadzenie elementów kotwiących,
 • montaż nowych dylatacji modułowych wraz z dozbrojeniem i odtworzeniem ścianek zaplecznych, kap chodnikowych, izolacji oraz nawierzchni w obrębie dylatacji.

Pod obiektem odtworzone zostaną umocnienia nasypów, które zostały naruszone w wyniku przecieku uszkodzonej dylatacji blokowej.

Remont przeprowadzi wyłoniona w przetargu firma Primost Południe z Będzina. Koszt naprawy wyniesie niecałe 1,3 mln zł.

Remonty katowickich mostów

To kolejny remontowany w ostatnim czasie obiekt mostowy. W latach 2020-2021 zrealizowano m.in.:

 • rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ulicy Kijowskiej,
 • remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino,
 • remont zabytkowego mostu nad rz. Mleczną w ciągu ul. Zaopusta,
 • remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja (w przypadku tych dwóch inwestycji remonty trwają),
 • budowę nowej kładki dla pieszych w Szopienicach nad Rawą,
 • wyburzenie nieczynnego wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Bocheńskiego.

Kwota wydatkowana przez MZUiM, która pośrednio lub bezpośrednio dotyczy utrzymania i remontów dróg w 2020 roku wyniosła niemal 86 mln zł. W tym roku wykonanie budżetu tej jednostki miejskiej wyniosło do tej pory już prawie 65 mln zł.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon