Jezdnia w kierunku Tychów będzie zamknięta. Remont wiaduktu w ciągu ulicy Murckowskiej zacznie się 2 listopada

materiały prasowe
Ulica Murckowska, DK86, Katowice

Szykują się utrudnienia na już i tak udręczonej remontami DK 86 w Katowicach. Po Giszowcu, gdzie trwa wielka przebudowa, remont czeka też wiadukt nad ulicą Porcelanową w ciągu ul. Murckowskiej. Sprawdźcie szczegóły.

Jak informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, w związku ze złym stanem technicznym dylatacji wiaduktu w ciągu ul. Murckowskiej nad ul. Porcelanową w Katowicach, na początku października Miejski Zarząd Ulic i Mostów przeprowadził w tym miejscu doraźne prace naprawcze, jednocześnie przygotowując się do przeprowadzenia kompleksowej wymiany dylatacji. 

Już wiadomo, że poważny remont tego odcinka DK86 w Katowicach, i utrudnienia dla kierowców rozpoczną się we wtorek 2 listopada 2021 r.

Do 12 grudnia kierowcy tędy przejeżdżający, muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu. W podanym terminie będą prowadzone prace związane z naprawą dylatacji w tym miejscu.

- Pozostawienie dylatacji na zimę w obecnym stanie mogłoby spowodować ich całkowite zniszczenie, co mogłoby doprowadzić do zamknięcia drogi ze względu na bezpieczeństwo osób, które ją użytkują - mówi Konrad Wronowski, zastępca dyrektora ds. eksploatacji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. - Działając w tej chwili, zapobiegniemy ewentualnemu wystąpieniu większych utrudnień w przyszłości - dodaje dyrektor.

Ruch w kierunku Tychów tylko jednym pasem

Od 2 listopada na około trzy tygodnie zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na całkowitym zamknięciu jezdni w kierunku Tychów. Ruch w tym kierunku zostanie przeniesiony na jeden pas jezdni, która prowadzi ruch w kierunku Sosnowca. Natomiast ruch w kierunku Sosnowca, będzie odbywał się dwoma pasami, a nie jak dotychczas - trzema.

Po wykonaniu naprawy dylatacji na zachodniej nitce nastąpi całkowite zamknięcie jezdni w kierunku Sosnowca, ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w kierunku Tychów.

Na czym polega remont tego odcinka

W zakres robót wchodzą: 

 • rozbiórka uszkodzonych dylatacji blokowych, 
 • sfrezowanie nawierzchni w obrębie dylatacji, 
 • wykucie wnęk, 
 • osadzenie elementów kotwiących, 
 • montaż nowych dylatacji modułowych wraz z dozbrojeniem i odtworzeniem ścianek zaplecznych, kap chodnikowych, izolacji oraz nawierzchni w obrębie dylatacji.

Pod obiektem odtworzone zostaną umocnienia nasypów, które zostały naruszone w wyniku przecieku uszkodzonej dylatacji blokowej.

Remont przeprowadzi wyłoniona w przetargu firma Primost Południe z Będzina. Koszt naprawy wyniesie niecałe 1,3 mln zł.

Remonty katowickich mostów

To kolejny remontowany w ostatnim czasie obiekt mostowy. W latach 2020-2021 zrealizowano m.in.:

 • rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ulicy Kijowskiej,
 • remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino, 
 • remont zabytkowego mostu nad rz. Mleczną w ciągu ul. Zaopusta, 
 • remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja (w przypadku tych dwóch inwestycji remonty trwają), 
 • budowę nowej kładki dla pieszych w Szopienicach nad Rawą,
 • wyburzenie nieczynnego wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Bocheńskiego.

Kwota wydatkowana przez MZUiM, która pośrednio lub bezpośrednio dotyczy utrzymania i remontów dróg w 2020 roku wyniosła niemal 86 mln zł. W tym roku wykonanie budżetu tej jednostki miejskiej wyniosło do tej pory już prawie 65 mln zł.

Ulica Murckowska, DK86, Katowice

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj więcej:

Wiadukt nad ulicą Porcelanową, Katowice

Zamknięcie jezdni w kierunku Sosnowca nad Porcelanową

Zjazd z DK86 na DK81 zostanie otwarty

Znamy datę otwarcia zjazdu z DK86 na DK81

Zamknięta ulica Upadowa w Katowicach

Ulica w Katowicach zamknięta. Już nie można robić skrótu

Pojazd MPGK w Katowicach

Katowice chwalą się, że są gotowe na zimę

Trzy proponowane warianty przedłużenia ul. Bocheńskiego w Katowicach

Przedłużenie ul. Bocheńskiego do Ligoty. Konsultacje

Jezdnia w kier. Tychów została zwężona do jednego pasa

Potężny korek na DK 86. Rozpoczął się remont wiaduktu

Wykopy w centrum Katowic

Głębokie wykopy na Rynku i ulicy Młyńskiej