Katowice dostały od Metropolii GZM 1,5 mln zł na prace przy budowie velostrady nr 6

Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyraziło dzisiaj, 20 marca 2024 r., zgodę na udzielenie Katowicom dotacji na budowę velostrady, czyli "rowerowej autostrady", która połączy Brynów z Giszowcem.

Droga rowerowa pixabay

Metropolia udzieliła dotacji na budowę velostrady nie tylko Katowicom, ale również Sosnowcowi. Zagłębiowskie miasto dostało jednak mniej pieniędzy, 455 tys. zł. na opracowanie dokumentacji technicznej dla dwóch odcinków velostrad, które będą przebiegać przez miasto. Pozwoli to na ukończenie prac zapoczątkowanych rok temu.

Budowa Velostrad GZM jest jednym ze strategicznych działań podejmowanych we współpracy z miastami Metropolii. Mają one pełnić głownie funkcję transportową, zapewniając bezpieczny przejazd do pracy, szkoły, instytucji w ramach jednego miasta lub pomiędzy miastami.

Katowice budują odcinek od Brynowa do Giszowca

Odcinek, na budowę którego Katowice otrzymały ok. 1,5 mln zł wsparcia jest początkowym fragmentem velostrady nr 6 o długości 9,1 km, która pobiegnie do Mysłowic.

Ten odcinek rozpocznie się w Katowicach – w Brynowie od ulicy Św. Huberta, będzie biegł wzdłuż nieczynnej linii kolejowej wzdłuż doliny Trzech Stawów i w dalszym biegu przez dzielnicę Giszowiec do ulicy Kolistej. Jego długość wynosi ok 4,4. km. Realizacja tej inwestycji o łącznej kwocie ponad 11 mln zł. rozpoczęła się na początku marca 2024 r. Ten odcinek velostrady ma być gotowy na przełomie 2024 i 2025 roku.

Sosnowiec przygotuje dokumentację techniczną

W granicach miasta powstać ma 11 km tras o standardzie rowerowych autostrad. W planowanej sieci velostrad przez miasto będą przebiegać trasy nr 1 oraz 7.

3,4 km trasy nr 1 ma przebiegać od granicy z Katowicami, przez ul. Kresową, przecinać ul. Piłsudskiego i do centrum Sosnowca, z wykorzystaniem śladu i nasypu dawnej linii kolejowej.

Pozostałe 7,6 km to odnogi „jedynki” do sąsiadujących miast Zagłębia, włączone pod wspólny numer 7. Mają one biec następująco:

  • do Czeladzi: od przecięcia drogi ekspresowej nr S86 na wysokości ul. Wiązowej, wzdłuż ul. Stalowej, przez ul. Okólną, do granicy z Czeladzią;
  • do Będzina: od wysokości ul. Wiązowej w Sosnowcu, ma biec wzdłuż drogi S86, przecinać ul. Małobądzką i docierać do skrzyżowania dróg S86 i DK94. Następnie droga zostanie poprowadzona wzdłuż DK94, do ul. Będzińskiej w Sosnowcu i granicy z Będzinem.;
  • w kierunku Dąbrowy Górniczej: ma to być kontynuacja wzdłuż DK94 odnogi będzińskiej. Velostrada przetnie tu ul. Będzińską w Sosnowcu oraz układ torowisk tramwajowych i dojdzie do lewego brzegu rzeki Czarnej Przemszy, następnie w rejonie ul. Śnieżnej istniejącą kładką przekroczy rzekę i dotrze poprzez drogę wewnętrzną w rejon istniejącego przejazdu kolejowego ul. Chemicznej i ul. Piotrkowskiej. Dalej trasa rowerowa pobiegnie w rejonie ul. Piotrkowskiej, przetnie DK94, potok Zagórski i ul. Sokolską i przejdzie przez fragment Będzina, do granicy Dąbrowy Górniczej.

Rozwiązania, które znajdą się w koncepcji technicznej velostrad przygotowanych przez Sosnowiec mają stanowić plan dla przyszłych projektów m.in. architektoniczno-budowlanych, zagospodarowania terenu czy też technicznych. Prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej miasto rozpoczęło rok temu. Wtedy Metropolia przyznała na ten cel 500 tys. zł dotacji. Zgodnie z planami, dokumentacja techniczna powinna być gotowa na jesień tego roku.

W Metropolii powstaje sieć velostrad

Planowane przebiegi velostrad zostały wytyczone przez Metropolię we współpracy z miastami członkowskimi. Łącznie powstanie 8 velostrad o długości ok. 120 km. Ten katalog nie jest zamknięty. Trwają ustalenia dotyczące kolejnych przebiegów.

W 2024 roku planowane jest udzielenie pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na kolejne etapy realizacji Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych. Mają być kontynuowane wykupy nieruchomości pod velostrady, ukończone mają zostać zlecone przez Sosnowiec, Czeladź i Będzin programy funkcjonalno-użytkowe, a Tychy właśnie ukończyły swoją dokumentację. Dotacje mają być udzielane też w związku z planami ogłaszania przez gminy przetargów na dokumentacje projektowe. GZM ma również partycypować w kosztach velostrad planowanych do realizacji ze wsparciem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE. To m.in. wspomniana już budowa 4,4 km velostrady nr 6 pomiędzy dzielnicami Brynów i Giszowiec w Katowicach. Prace budowlane trwają.

Jeżeli chodzi o zadania z programu Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych realizowane bezpośrednio na zamówienie GZM, ukończone zostaną prace nad przygotowaniem dwóch koncepcji technicznych – Velostrady nr 1 w Katowicach oraz Velostrady nr 6 od katowickiego Giszowca do Mysłowic. Kolejnym krokiem będzie opracowanie dokumentacji projektowych dla tych odcinków. Metropolia pomoże również miastom w procesie wykupu nieruchomości oraz zamówi kolejne koncepcje techniczne – na odcinkach, na których nie realizowano jeszcze żadnej dokumentacji.

Lukasz borkowski ko katowice program wyborczy 2024

Może Cię zainteresować:

Znamy program Koalicji Obywatelskiej dla Katowic. Zabrakło wizji miasta? Borkowski: „Nie obiecujemy gruszek na wierzbie”. Co z ulicą Michała Smolorza?

Autor: Szymon Karpe

20/03/2024

Droga rowerowa gospodarcza katowice

Może Cię zainteresować:

Wystartowała budowa pierwszej velostrady w Katowicach. „Rowerowa autostrada” połączy Brynów z Giszowcem

Autor: Redakcja

05/03/2024

Nowa droga rowerowa hallera

Może Cię zainteresować:

Nowy fragment drogi rowerowej w Katowicach już gotowy. Prowadzi ulicą Hallera w Szopienicach-Burowcu

Autor: Katarzyna Pachelska

19/03/2024

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon