Katowice wydadzą ponad 34 mln zł na termomodernizację w 2021 roku

Termomodernizacja katowice

Katowice wydadzą w 2021 roku ponad 34 mln zł na termomodernizacje budynków mieszkaniowych. W tym roku miasto realizowało tego typu inwestycje o wartości blisko 66 mln zł.

Prace termomodernizacyjne przekładają się na jakość powietrza w Katowicach, ale mają także walor estetyczny. W ramach inwestycji odnawiane są m.in. elewacje budynków. Niedawno zakończyła się termomodernizacja budynku przy ulicy Bednorza 14 w Katowicach – Szopienicach.

W ramach prac zlikwidowano stare kotły i przyłączono do sieci centralnego ogrzewania, co wpisuje się w działania zwalczające niską emisją w mieście. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu ze środków unijnych. W grudniu natomiast zakończyły się też prace przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5, które objęły m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu, wymianę okien i drzwi wejściowych, likwidację istniejących instalacji grzewczych mieszkaniowych, likwidację lokalnych źródeł ciepła (pieców ceramicznych, kotłów węglowych i gazowych), podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, a także budowę instalacji solarnej. Łączna wartość tych prac to 1,6 mln zł.

- Katowice są liderem w województwie śląskim jeśli chodzi o realizację projektów, których celem jest poprawienie jakości powietrza – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Tylko w tym roku dofinansowaliśmy wymianę około 1500 piecy, a w ramach termomodernizacji zlikwidowaliśmy ponad 100 urządzeń opalanych węglem. Jako miasto dofinansowujemy wymianę starych systemów grzewczych na nowe i ekologiczne, zwiększyliśmy dopłaty na zakup opału dla osób, które z powodu sytuacji finansowej mają z tym problemy, a także realizujemy liczne projekty związane z termomodernizacją budynków w Katowicach. Z jednej strony inwestujemy w budynki użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola, biblioteki, a z drugiej remontujemy budynki mieszkalne. Tylko w tym roku na ten cel przeznaczyliśmy blisko 66 mln zł – dodaje.

Aktualnie trwają kompleksowe termomodernizacje wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy przy ul. Wolnego 8 oraz przy ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b o łącznej wartości ponad 5 mln złotych. Planowany koniec prac w tych budynkach to kwiecień przyszłego roku.

- Termomodernizacja budynków w Katowicach to działanie długofalowe. Oprócz działań będących w trakcie realizacji, mamy już także konkretne plany związane w inwestycjami na przyszły rok. Obejmą one zarówno termomodernizację budynków mieszkalnych, jak również ich przyłączenia do sieci centralnego ogrzewania, modernizacje w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji czy kompleksowe remonty. W sumie jest to ponad 30 inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 34 mln złotych – mówi Marcin Gawlik, dyrektor KZGM Katowice.

Termomodernizacja w 2021 roku - co w planach?

W planach jest termomodernizacja budynków mieszkaniowych m.in. w Śródmieściu, Burowcu, Szopienicach, Kostuchnie, przy ulicach Bednorza 22, Boya-Żeleńskiego 94, Przedwiośnia 2a, Gliwickiej 13, 13a, Plebiscytowej 37,37a, Kochanowskiego 14,14a, Św. Jana 14, Słowackiego 11 czy Korfantego 84.

Oprócz budynków mieszkaniowych Katowice stawiają również na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Tylko w tym roku zakończyła się termomodernizacja 25 tego typu placówek, w tym szkół, przedszkoli i żłobków miejskich m.in. w Śródmieściu, Ligocie, Ochojcu czy na osiedlach Paderewskiego i Tysiąclecia. Łączna wartość tych wszystkich prac to ponad 59 mln złotych.

Kolejne inwestycje są w trakcie, a jeszcze w tym roku zakończy się termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących przy ul. Grażyńskiego 17. Jej koszt to ponad 3,5 mln złotych.

W planach są kolejne termomodernizacje placówek oświatowych, które obejmą m.in. Śródmieście, Ligotę, Panewniki, Murcki, Dąb, Ochojec czy Piotrowice.

W Katowicach prowadzone są termomodernizacje aż 44 budynków użyteczności publicznej. Mowa o szkołach podstawowych, żłobkach czy placówce MOPS’u. Wartość tych projektów opiewa na kwotę 100 mln złotych. Głównym założeniem inwestycji jest ograniczenie zużycia energii – zarówno cieplnej, jak i elektrycznej. Oszczędność energetyczna przekłada się również na ograniczenie emisji spalin. Prowadzone prace wpływają także na estetykę budynków ze względu na wykonanie nowych elewacji.

TERMOMODERNIZACJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZAKOŃCZONE DO 2020 r.

1.

Termomodernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach

4 208 097,93

2.

Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a w Katowicach

1 413 833,68

3.

Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka 19a w Katowicach

1 805 847,54

4.

Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 w Katowicach

1 173 144,97

5.

Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 w Katowicach

2 315 174,22

6.

Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach

680 328,30

7.

Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8a w Katowicach

1 125 534,19

8.

Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23a w Katowicach

1 030 865,26

9.

Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 w Katowicach

1 057 602,91

10.

Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3a w Katowicach

1 212 600,84

11.

Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b w Katowicach

2 966 334,43

12.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46 w Katowicach

2 558 029,32

13.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5 w Katowicach

3 246 248,93

14.

Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3 w Katowicach

1 400 706,86

15.

Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 84 przy ul. Targowej 13 w Katowicach

995 425,71

16.

Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 89 przy ul. Zadole 26a w Katowicach

1 654 839,58

17.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 54 przy ul. Wojciecha 9 w Katowicach

3 412 902,00

18.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 w Katowicach

7 333 982,72

19.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3d w Katowicach

4 084 965,32

20.

Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44 w Katowicach

1 165 512,01

21.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Granicznej 46 w Katowicach

5 498 608,49

22.

Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach

1 394 679,86

23.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. K. Lepszego 2 w Katowicach

2 448 809,46

24.

Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 93 przy ul. Łętowskiego 24 w Katowicach

2 432 001,37

25.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21

2 566 582,35

SUMA:

59 182 658,25

TERMOMODERNIZACJE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZAKOŃCZONE W 2020 r.

ADRES

ZAKRES PRAC

KOSZT

1.

Karola 3

remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji, 14 lokali mieszkalnych, likwidacja ok. 30 pieców węglowych

4 256 845,80

2.

Bednorza 14

termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z likwidacją niskiej emisji i ograniczeniem niskiej emisji, 5 lokali mieszkalnych - likwidacja 3 szt kotłów węglowych i 4 szt.pieców węglowych

1 014 633,28

3.

dr Stanisława Olchawy 3-5

termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z likwidacją niskiej emisji i ograniczeniem niskiej emisji, wykonanie instalacji solarnej i montaż paneli słonecznych dla potrzeb c.w.u., 12 lokali mieszkalnych - likwidacja 1 szt. kotła węglowego i 16 pieców węglowych

1 600 000

SUMA

6 754 909,94

TERMOMODERNIZACJE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH PLANOWANE NA 2021 r.

ADRES

ZAKRES PRAC

KOSZT

1.

Bednorza 22

Termomodernizacja wraz z remontem kapitalnym dachu, wykonanie instalacji etażowego ogrzewania gazowego w dwóch lokalach mieszkalnych wraz z dobudową brakujących przewodów kominowych, remont otoczenia

3 680 000

2.

Boya-Żeleńskiego 94

Termomodernizacja wraz z remontem kapitalnym dachu, kompleksowy remont klatki schodowej, przebudowa instalacji gazu, utwardzenie nawierzchni wokół budynku. Realizacja robót budowlanych

3.

Przedwiośnia 2a

Termomodernizacja budynku wraz z remontem i zadaszeniem balkonów. Realizacja robót budowlanych

4.

Gliwicka 13, 13a

Termomodernizacja budynków, likwidacja starych pieców/kotłów, przyłączenie c.o., inne prace

5 506 101

(w tym środki UE: 1 950 152)

5.

J. Zarębskiego 5a, 7a

6.

Plebiscytowa 37,37a

Termomodernizacja budynków, likwidacja starych pieców/kotłów, przyłączenie c.o., inne prace

2 201 280

7.

Kochanowskiego 14,14a

8.

Policyjna 10

9.

Chopina 9 i 14

Termomodernizacja budynków, likwidacja starych pieców/kotłów, przyłączenie c.o., inne prace

1 396 277

10.

Wiosny Ludów 23-37

Termomodernizacja budynków, likwidacja starych pieców/kotłów, przyłączenie c.o., inne prace

3 896 795

11.

Gliwicka 4, 4a

Termomodernizacja budynków, likwidacja starych pieców/kotłów, przyłączenie c.o., inne prace

6 000 384

12.

Św. Jana 14

Termomodernizacja budynków, likwidacja starych pieców/kotłów, przyłączenie c.o., inne prace

13.

Słowackiego 11

Termomodernizacja budynków, likwidacja starych pieców/kotłów, przyłączenie c.o., inne prace

14.

Gliwicka 190 i 194

Termomodernizacja budynków, likwidacja starych pieców/kotłów, przyłączenie c.o., inne prace

3 338 000

15.

Korfantego 84

Termomodernizacja budynków, likwidacja starych pieców/kotłów, przyłączenie c.o., inne prace

1 394 000

16.

Sokolska 10a

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, likwidacja starych pieców/kotłów, instalacja c.o., wykonanie SWC, realizacja robót budowlanych

3 168 119

17.

Św. Jana 9

Termomodernizacja budynku mieszkalnego, likwidacja starych pieców/kotłów, wykonanie gazowych ogrzewań etażowych w lokalach i instalacji ppoż., zakończenie opracowania dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń, wykonanie robót budowlanych.

18.

Opolska 13,13a

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, likwidacja starych pieców/kotłów, instalacja c.o., przebudową budynku tylnego, wykonanie SWC, opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.

19.

Francuska 80

Kompleksowy remont klatki schodowej i korytarzy, przebudowa windy, remont części dachu, zagospodarowanie otoczenia. Dokończenie dokumentacji i rozpoczęcie robót budowlanych

3 665 000

20.

Kosmiczna 30-43

Remont kapitalny elewacji, dachów, klatek schodowych budynków mieszkalnych, przebudowa części lokali mieszkalnych, budowa węzła cieplnego c.o. i c.w., ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowa instalacji c.o. i c.c.w., przebudowa instalacji elektrycznej. Rozpoczęcie robót budowlanych.

SUMA

3 424 5956

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj dyskusję

czytaj więcej: