Katowice łapią deszczówkę. W mieście powstają zbiorniki retencyjne

Katowice łapią deszczówkę. W związku z adaptacją do zmian klimatu miasto przechwytuje i magazynuje wody opadowe.

Deszcz