Katowice organizują konkurs dla firm społecznie odpowiedzialnych. Zgłoś swoje przedsiębiorstwo

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, reprezentujący Miasto Katowice, zaprasza przedstawicieli firm z sektora MMŚP do udziału w konkursie Katowizje – Firma Społecznie Odpowiedzialna. Inicjatywa ma na celu wyróżnienie najciekawszych projektów z obszaru CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), zrealizowanych na terenie Katowic w 2021 roku.

Materiały prasowe
Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach

Katowizje to projekt mający na celu wyłonienie liderów CSR wśród lokalnych mikro, małych i średnich firm, które inwestują, kreują i wdrażają innowacyjne narzędzia i rozwiązania, mające służyć lokalnym społecznościom i środowisku naturalnemu. Konkurs ma wyróżnić firmy, które tworzą przestrzeń i warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, pomimo aktualnej, globalnej sytuacji i wyzwań biznesowych z nią związanych.

Konkurs "Katowizje" dla firm z Katowic

Jest wiele czynników, dzięki którym miasto może się rozwijać. Jednym z nich jest wspieranie mieszkańców przez lokalne przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

W zeszłym roku jury doceniło takie projekty jak

  • „Międzyszkolny Turniej Międzykulturowy” organizowany przez Szkołę Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej „The Link”,
  • „Centrum Integracji Międzypokoleniowej <<Bezpieczna Twierdza>>” prowadzone przez biuro podróży INDEX,
  • projekt „Nowy rozdział” skierowany do podopiecznych placówek opiekuńczych, w którym duży udział miał softwarehouse CShark.

Teraz Katowice szukają kolejnych, równie ciekawych projektów.

- Doceniamy te wysiłki zwłaszcza w kontekście aktualnej, globalnej sytuacji i wyzwań biznesowych z nią związanych. Zachęcamy, żeby podzielić się z nami przykładami dobrych praktyk i liczymy, że najlepsze z nich staną się inspiracją dla innych. Już w zeszłym roku zgłoszone projekty pokazały jak różnorodne mogą być formy działań na rzecz lokalnej społeczności - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zgłoszenia są przyjmowane do 13 grudnia

Zgłoszenia można dokonać wysyłając formularz na adres e-mail rawa.ink@katowice.eu do dnia 13 grudnia 2021 r. Wyróżnione zostaną trzy projekty, a zwycięskie firmy otrzymają odpowiednio

  • 3 000 zł,
  • 2 000 zł,
  • 1 000 zł,

które będą mogły przeznaczyć na działania CSR.

- Szukamy innowacji, dlatego będziemy zwracali uwagę na rozwiązania autorskie, w jakiś sposób niestandardowe, realizowane z korzyścią dla lokalnej społeczności. Dobrze, gdyby polegały również na partycypacji i wspierały zrównoważony rozwój - mówi Wioleta Niziołek-Żądło, koordynator projektów społecznych, jedna z jurorek konkursu.

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się 17 grudnia 2021 r. W zależności od obowiązującej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej rządowych wytycznych, przyjmie formę: hybrydową (online + offline) lub transmisji online.

Wyboru najlepszego projektu, spośród zgłoszonych inicjatyw, dokona jury w składzie:

  • Agnieszka Lis - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych,
  • Wioleta Niziołek- Żądło - Koordynator Projektów Społecznych Urzędu Miasta Katowice,
  • Krzysztof Hołyński - Stowarzyszenie MOST, członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach,
  • Agnieszka Budzyńska - Śląska Sieć 3 Sektora, członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach,

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://rawaink.katowice.eu/katowizje2021/

Czym jest Rawa.Ink

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Miasta Katowice to nowoczesna przestrzeń biurowa wraz ze strefą coworkingową umożliwiająca rozwój mieszkańcom Katowic w obszarach przedsiębiorczości i innowacyjności. Powstała z myślą o start-up’ach oraz firmach sektora MŚP, które znajdą tutaj wsparcie w zakresie sieciowania kontaktów, poszerzania wiedzy, zdobywania doświadczenia, inspiracji, rozwoju projektów oraz internacjonalizacji, które zapewniają liczni partnerzy i mentorzy oraz zespół Rawa.Ink.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon