Katowice. Podwyżka opłat za wywóz śmieci. Radni zdecydują za tydzień

Smieci

Szykują się zmiany stawek za odbiór odpadów w Katowicach. Niestety nie na lepsze. Od 1 lipca koszty mają wzrosnąć.

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni podejmą decyzję w sprawie dofinansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku ze wzrostem od 1 lipca br. kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Przepisy mówią o tym, że opłaty za odbiór śmieci mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na ten cel, a system musi się bilansować. W praktyce oznacza to, że koszty usługi odbioru i zagospodarowania odpadów (SGOK) muszą być pokryte w całości z opłaty wnoszonej przez mieszkańców – mówi Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic – mówi Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic.

Katowice ogłosiły przetarg na firmę, która będzie odpowiadała za gospodarowanie odpadami. Jedyną ofertę złożyła spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, czyli dotychczasowy operator. – Warto podkreślić, że tym samym żadna z firm funkcjonujących na rynku w tej branży nie zaproponowała niższej stawki. Teraz to radni podejmą decyzję, czy będzie zgoda na kwotę oczekiwaną przez spółkę. Niestety innego wyjścia nie ma, a mieszkańców czeka zmiana miesięcznej stawki za odbiór odpadów – wyjaśnia Sobula.

Zmiany stawki wynikają z bieżących kosztów ponoszonych przez MPGK:

  • wzrost płacy minimalnej - o 24,4% w porównaniu z rokiem 2019
  • podwyższenie standardów, m.in. recyklingowych wynikających z rozporządzeń UE. Przez dwa ostatnie lata dzięki powiększeniu m.in. taboru, zatrudnienia czy liczby pojemników do selektywnej zbiórki, poziom segregacji śmieci w Katowicach wzrósł i wynosi ok. 40%. W 2025 roku UE wymaga już 55% recyklingu, co oznacza konieczność poniesienia kolejnych nakładów m.in. na infrastrukturę.
  • wzrost stawek opłaty marszałkowskiej, czyli opłat za korzystanie ze środowiska, jakie pobiera Urząd Marszałkowski - w przypadku tzw. stabilizatu oraz pozostałości w okresie 2019-2020 stawka ta wzrosła o 59%.
  • zmiany prawne generujące dodatkowe koszty – regulacje po pożarach składowisk, dotyczące bezpieczeństwa, przepisy związane z wymaganym udziałem pojazdów elektrycznych lub gazowych we flocie (obecnie jest ich 12, a w ciągu najbliższych dwóch lat – co najmniej 15 kolejnych; do końca 2022 roku mają one stanowić 10% całej floty MPGK a do 2025 – 30%; koszt jednej śmieciarki gazowej jest o 25% wyższy od standardowej) oraz wymogi dotyczące kontroli wizyjnej (koszt wykonania to ok. 670 tys. zł).

Według urzędników Katowice zapewniają swoim mieszkańcom odbiór odpadów z większą częstotliwością niż w wielu innych miastach. Oprócz odpadów bieżących odbierane są także wielkie gabaryty, odpady budowlane, choinki czy zużyte leki i baterie. Mieszkańcom przysługuje także raz w roku możliwość odbioru jednego tzw. big-bag’a z gruzem – co sprawia, że znacząco spadają koszty remontów.

Rosnące koszty bieżące i zmiany opłat w stawkach to kwestia poruszana nie tylko w Katowicach. Inne miasta wojewódzkie, a także gminy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zostały także w ostatnim czasie zmuszone do wprowadzenia podwyżek za gospodarowanie odpadami.

Stawki miesięcznych opłat na 1 mieszkańca za odpady segregowane:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Będzin

36,00 zł

Bobrowniki

35,00 zł

Pyskowice

34,80 zł

Mysłowice

31,80 zł

Piekary Śląskie

30,00 zł

Ruda Śląska

30,00 zł

Dąbrowa Górnicza

29,00 zł

Mikołów

29,00 zł

Łaziska Górne

29,00 zł

Sosnowiec

27,70 zł

Chorzów

26,90 zł

Świętochłowice

26,50 zł

Tychy

26,00 zł

Siemianowice Śląskie

25,95 zł

Bytom

24,50 zł

Zabrze

24,20 zł

Czeladź

24,00 zł

Katowice

21,30 zł

Tarnowskie Góry

21,00 zł

Wybrane miasta wojewódzkie

Łódź

34,00 zł

Opole

28,00 zł

Rzeszów

27,00 zł

Poznań

25,00 zł

Gorzów Wielkopolski

24,00 zł

Kraków

23,00 zł

Katowice

21,30 zł

Bydgoszcz

21,00 zł

fot. UM Katowice

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj więcej: