Katowice stają się zielonym miastem. Tu roślin nie brakuje

Katowice stają się coraz bardziej zielone. Inwestycji w mieście w ramach Zielonego Budżetu ciągle przybywa. Zakład Zieleni Miejskiej odebrał dziś pięć zadań, które zostały zgłoszone w ubiegłorocznej edycji. Są to: Zielona ul. Normy, Żywopłoty na Modrzewiowej, Zielona skarpa na ul. Wajdy i Ludwika, W moim ogrodzie oraz Zielone płuca Słonecznej.

Zielony budżet 2 fot ZZM copy

Nowe żywopłoty, krzewy, byliny i ozdobne trawy

Wszystkie pięć zadań, które zostały dziś odebrane były realizowane w Bogucicach, Dąbrówce Małej i Koszutce. Projekty dla ul. Normy i Modrzewiowej obejmowały utworzenie nowych żywopłotów. W tej pierwszej lokalizacji wykonano również nasadzenia krzewów i postawiono donice obsadzone bylinami i trawami ozdobnymi. Wśród roślin, które się tam pojawiły są między innymi: hortensja bukietowa „Polar Bear” w formie żywopłotu, a także szczepionej (tutaj pojawi się także hortensja bukietowa „Vanille Fraise”). Natomiast donice ozdobiono kocimiętką Fassena, rozchodnikiem okazałym „Brillant” oraz rozpalenicą japońską „Hameln Gold”. Z kolei żywopłot na ul. Modrzewiowej powstał z porzeczki alpejskiej „Schmidt”.

– Katowiczanie najlepiej wiedzą, czego potrzeba w ich otoczeniu. Coraz częściej słyszałem docierały do mnie sygnały, że Budżet Obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać zgłaszanie projektów zielonych. Uznałem, że warto podjąć takie działanie i tak powstał Zielony Budżet. Pierwsza edycja pokazała, że mieszkańcy naszego miasta mają wiele świetnych pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. Potwierdziła to liczba zgłoszeń, jak i zróżnicowanie projektów mieszkańców. Łącznie zgłoszono 128 wniosków, z czego 54 zostały wybrane do realizacji, a część z nich jest już na ukończeniu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Przy ul. Słonecznej zostały posadzone nowe drzewa

Zyskała także ul. Słoneczna, która została wzbogacona o zupełnie nowe drzewa liściaste i iglaste - dwie odmiany buka pospolitego i kasztanowców, śliwę wiśniową „Nigra”, Sosnę czarną „Austriaca” i świerk serbski – łącznie 16 drzew.

Miasto zrealizowało także dwa większe zadania. Zielona skarpa mieści się u zbiegu ul. Ludwika i Wajdy. Głównym założeniem tej inwestycji było wzmocnienie skarpy oraz zwiększenie retencji naturalnej tego terenu, co uzyskano dzięki nasadzeniom na szczycie skarpy oraz u jej podnóża dużych drzew i krzewów niewymagających cięcia. Na szczycie pojawił się zatem szpaler klonów zwyczajnych „Armstrong” oraz rzędy krzewów jałowca łuskowatego „Blue Carpet”, jałowca skalnego „Blue Arrow” i forsycji pośredniej. Krzewy nasadzono także u podnóża skarpy. Dodatkowo pojawiły się tam także dęby szkarłatne. Łącznie posadzono tam 8 drzew oraz około 80 krzewów.

Ptaki także wiele zyskały

W moim ogrodzie obejmuje dwie lokalizacje – Park Zielony Zakątek oraz plac zabaw „Ranczo Dąbrówka”. Jak podaje Urząd Miasta w Katowicach, projekt miał na celu poprawę warunków bytowych ptaków w mieście poprzez nasadzenia drzew i krzewów, które są atrakcyjne pod względem zakładania gniazd, a także stanowią doskonałe źródło pokarmu. W parku nasadzono jarząb pospolity „var Edulis”, dwie jabłonie „Ola”, trzy krzewy derenia jadalnego, dziesięć sztuk śliwy tarniny i pięć aronii śliwolistnych. Z kolei na placu zabaw, obok jarząba i krzewów, pojawiły się dwie grusze „Chanticleer”.

Katowice. Przed nami II edycja Zielonego Budżetu

Obecnie trwa II edycja Zielonego Budżetu w Katowicach. Mieszkańcy mają do dyspozycji 3 mln złotych na realizację zielonych pomysłów w mieście. W tym roku mieszkańcy Katowic mogli zgłaszać swoje projekty do 27 maja, obecnie wnioski przechodzą weryfikację merytoryczną, która potrwa do 9 września. W ostatnim etapie komisja wybierze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku. Podobnie jak przed rokiem, również i w tej edycji, na zgłoszone projekty przeznaczono kwotę 3 mln złotych, z których 2,4 mln zł rozdzielono pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, natomiast 600 tys. złotych przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon