Katowice wydały „Kalendarz Trzech Religii”. Jest dostępny za darmo w Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku

To już dziesiąta edycja „Kalendarza Trzech Religii”. Wydawnictwo jest owocem współpracy chrześcijan, Żydów i muzułmanów, a także środowisk naukowych i kulturalnych.

Sławomir Rybok
„Kalendarz Trzech Religii”

Ścienny kalendarz „Kalendarz Trzech Religii” ma być narzędziem formowania dialogu międzyreligijnego. Projekt jednoczy społeczności wyznaniowe miasta Katowice, jest efektem współpracy i pogłębiania wzajemnego szacunku wobec siebie i dziedzictwa kulturalnego. Pierwszy kalendarz wydano w 2013 roku w nakładzie 3 tysięcy sztuk. Ze względu na ogromne zainteresowanie projektem – nakład został zwiększony do ponad 100 tysięcy. Kalendarz opracowywany jest przez przedstawicieli Kościołów: Katolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnego, wspólnoty żydowskiej i muzułmańskiej, we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

- Dialog i szacunek okazywany każdemu człowiekowi, a także otwartość na wielokulturowość to przesłanie, które obecnie powinno szczególnie głośno wybrzmiewać w naszym kraju. Cieszę się, że tegoroczne wydanie kalendarza przedstawia różne drogi dialogu. Patrząc w przyszłość powinniśmy pamiętać o przeszłości, wyciągać konsekwencje, czerpać wiedzę. Jestem dumny, że udaje nam się tworzyć ten kalendarz od tylu lat, że ma on swoich stałych odbiorców, ale i pozwala dotrzeć do nowego grona – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Kalendarz został wydrukowany w ponad 100 tys. sztuk, a część jego nakładu jest dostępna dla mieszkańców bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej na Rynku 1 w Katowicach.

- Kalendarz to projekt, który wpisuje się w działania związane z promowaniem wielokulturowego dziedzictwa Katowic - mówi dr Mariola T. Kozubek z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, współzałożycielka i redator naczelny KTR. - W roku 2022 wydajemy 10. edycję Kalendarza, którą zatytułowaliśmy Różne drogi dialogu. Dziesięciolecie doświadczeń. Ukazujemy w nim wydarzenia i inicjatywy o charakterze międzyreligijnym, które przyczyniały się do integracji różnych społeczności wyznaniowych i religijnych miasta i regionu. Z wdzięcznością wspominamy trzech współtwórców Kalendarza, których już nie ma wśród nas. Są to śp. bp Tadeusz Szurman z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, mitrat Segiusz Dziewiatowski z Kościoła Prawosławnego oraz imam Nedal Abu Tabaq, mufti Ligi Muzułmańskiej w RP - dodaje.

W Kalendarzu zaznaczone są także wydarzenia o charakterze historycznym, znaczące dla naszego regionu i kraju.

- Katowice to miasto otwarte, w którym znajduje się miejsce dla każdego, niezależnie od poglądów społeczno-politycznych, narodowości czy wyznania - mówi Imam Jabbar Koubaisy, dyrektor Centrum Kultury i Dialogu Doha w Katowicach, delegat LM w RP ds. dialogu międzyreligijnego, konsultant KTR. - Dzięki takiemu przekonaniu mogliśmy przez ostatnie dziesięć lat opracowywać kolejne wersje Kalendarza Trzech Religii. Według mnie współpraca przy jego wydaniu służy do umacniania pokoju, zaniechania nieporozumień we wzajemnych kontaktach oraz pragnieniu lepszego poznania i zrozumienia historii, religii oraz tradycji. Dziesięć lat wydawania Kalendarza Trzech Religii to promocja relacji braterskich i przyjacielskich z osobami różnych tradycji religijnych, jak również nawiązywanie regularnych kontaktów z przedstawicielami religii monoteistycznych, aby sprzyjać wzajemnemu poszanowaniu i zaufaniu, przyjaźni oraz współpracy. Wszystko to nie mogłoby powstać, gdyby nie polityka otwartości prowadzona przez Urząd Miasta Katowice. Uważam, że dialog między religiami jest wyzwaniem dzisiejszych czasów - dodaje Imam Jabbar Koubaisy.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon