Katowice zalegają z opłaceniem składki za komunikację publiczną

Miejskie kasy święcą pustkami, a długi miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii rosną. 6 gmin zalega ze spłatą zobowiązań związanych z regulowaniem składki za komunikację publiczną, a trzy nie zapłaciły składki za miniony rok, w tym Katowice.

Katorynek