Katowice zapowiadają konsultacje z mieszkańcami. Będzie o płatnym parkowaniu w Katowicach i dzielnicach

Będą konsultacje z mieszkańcami w sprawie parkowania w Śródmieściu i statutami Rad Jednostek Pomocniczych (potocznie nazywanych dzielnicami). Katowiczanie mogą wypełnić ankietę, która będzie dostępna także online.

Obraz 2021 06 15 165416

Katowice. Parkowanie w Śródmieściu – będą konsultacje z mieszkańcami

Konsultacje z mieszkańcami mają dotyczyć nowych rozwiązań parkingowych jakie miasto Katowice chce za niedługo wprowadzić w życie.

– W ubiegłym miesiącu wyrównaliśmy stawki za parkowanie w Śródmieściu do tych, które obowiązywały już w podstrefie „Ceglana – Wita Stwosza”. Zapowiadałem wtedy, że to kolejny z wielu kroków mających na celu zmianę polityki parkingowej w centrum Katowic. Chcemy je wprowadzać ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Dlatego teraz przyszedł czas na następny ruch, czyli konsultacje z mieszkańcami dotyczące nowych rozwiązań parkingowych. Chcemy wypracować takie, które usprawnią poruszanie się po naszym mieście, a zarazem będą jak najbardziej satysfakcjonujące i możliwie najmniej uciążliwe. Zależy mi na tym, aby poznać jak najwięcej opinii, które posłużą do wypracowania dobrej i spójnej polityki parkingowej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Mieszkańcy będą mogli wypełnić ankietę, w której oprócz pytań zamkniętych, znajdzie się mapa proponowanego Obszaru Płatnego Parkowania. Będzie obejmowała poszerzoną już istniejącą Strefę Płatnego Parkowania (oznaczoną kolorem zielonym), jak i planowaną Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania w ścisłym centrum miasta (zaznaczoną kolorem czerwonym).

Wszystkie pytania będą dotyczyły obszarów płatnego parkowania, które zostaną wyznaczone w centralnej części miasta.

Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej katowice.eu/konsultacje już 25 czerwca. Konsultacje w tym zakresie potrwają do 4 lipca.

Konsultacje w sprawie dzielnic

Każdy mieszkaniec Katowic zamieszkuje konkretną jednostkę pomocniczą, którą potocznie nazywa dzielnicą. 27 maja 2021 r. Rada Miasta Katowice przyjęła projekty nowych statutów dla wszystkich 22 jednostek pomocniczych. Zmiany w zapisach dotyczą m.in. kadencyjności Rad, podziału kompetencji między Radą a Zarządem, a także mienia przekazywanego przez Prezydenta Miasta Katowice, jak i samego nazewnictwa jednostek pomocniczych.

Od 25 czerwca do 4 lipca br. każdy katowiczanin będzie mógł wnieść uwagi do projektu statutu jednostki (nazywanej odtąd dzielnicą), na terenie której mieszka. Opinie będzie można wyrazić poprzez, przygotowany dla każdej z dzielnic, formularz konsultacyjny. Formularze będą dostępne od 25 czerwca, na stronie internetowej katowice.eu/konsultacje oraz w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta .

Wypełnione formularze należy przesłać pod adres e-mailowy konsultacje@katowice.eu lub dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13.

Projekty statutów, jako projekty aktów prawa miejscowego, zostaną również skonsultowane z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi. Ostatecznie, po analizie zebranych w trakcie konsultacji uwag, statuty trafią ponownie pod obrady Rady Miasta Katowice.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon