Katowice zaprezentowały System Informacji Miejskiej na Placu Kwiatowym. Mieszkańcy wybierają

Na Placu Kwiatowym postawiono dwie propozycje nowego Systemu Informacji Miejskiej w Katowicach. Do 31 marca mieszkańcy Katowic będą mogli wybrać jedną z dwóch wersji. Ta, która zdobędzie największą liczbę głosów, zostanie zrealizowana w naszym mieście.