Katowice złożą pozew przeciwko nacjonalistom!

Dziś w Katowicach odbywa się demonstracja nacjonalistów pod hasłem „Katowice miastem nacjonalizmu” – to hasło, zdaniem władz miasta, jest krzywdzące dla Katowic i zamierzają za to pozwać nacjonalistów!

Um kato