Katowicki Rynek bez drzew?

Z Placu Kwiatowego znikną wszystkie posadzone tam surmie. Dlaczego Katowice, nazywające sobie Miastem Ogrodów, rezygnują z tej formy zieleni na Rynku?
Niekorzystne warunki

Drzewa rynek katowice