Katowickie Centrum Onkologii doczeka się inwestycji wartej ponad 4 mln zł


Szpitale w woj. śląskim zyskały niemal 26 mln zł na realizację projektów inwestycyjnych. Wśród nich Katowickie Centrum Onkologii, które doczeka się inwestycji wartej ponad 4 mln zł.

Katowickie Centrum Onkologii doczeka się inwestycji wartej ponad 4 mln zł

W Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego, dzisiaj 10 czerwca wręczono czeki na łączną kwotę niemal 26 mln zł dla szpitali w woj. śląskim na realizację najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych. Środki finansowe będą przeznaczone na projekty z zakresu zdrowia. Są dofinansowane przez Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych.

„Inwestujemy w śląskie szpitale” to projekt mający na celu podniesienie jakości specjalistycznych usług medycznych w województwie śląskim poprzez realizację najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych w wybranych szpitalach wojewódzkich.

– Tak duże wsparcie dla szpitali w regionie nie byłoby możliwe gdyby nie wzorowa współpraca samorządu województwa z premierem Mateuszem Morawieckim i stroną rządową. Dziękuję za zaangażowanie posłom ze Śląska, a szczególnie Lidii Burzyńskiej, Andrzejowi Gawronowi, Jerzemu Polaczkowi, Grzegorzowi Matusiakowi, Szymonowi Giżyńskiemu, Ryszardowi Majerowi i Kazimierzowi Matusznemu. Dziękuję też pani Izabeli Domogale, która w Zarządzie Województwa odpowiada za zdrowie. 19 mln zł które trafiło do szpitali z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoli jeszcze bardziej wzmocnić placówki w trudnym czasie walki z pandemią. Troska o pacjentów to troska o rozwój infrastruktury medycznej, dlatego konieczne są inwestycje" – mówi Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego.

Katowickie Centrum Onkologii doczeka się inwestycji wartej ponad 4 mln zł

Na projekcie sporo zyskało Katowickie Centrum Onkologii. Dzięki dofinansowaniu będzie mogło zostać doposażone w sprzęt medyczny, który jest niezbędny do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 oraz podniesienia jakości świadczeń medycznych, w tym: RTG płucno-kostny, EBUS (bronochofiberoskopia z ultrasonografią), monitory funkcji życiowych, EKG, pompy infuzyjne, defibrylatory, aparaty RTG, respiratory, bronochoskop. Koszt całej inwestycji opiewa na kwotę 459 040 zł, z czego środki woj. śląskiego wynoszą 100 tys. zł.

Najwięcej zyska „piekarska urazówka”

Jeden z budynków znajdujących się w kompleksie budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich zostanie zmodernizowany w celu dostosowania jego infrastruktury do działalności medycznej w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu realizowanej w formule chirurgii jednego dnia. Koszt tej inwestycji opiewa na kwotę ponad 4 mln zł, w tym środki z woj. śląskiego wynoszą 700 tys. zł.

„Piekarska urazówka” doczeka się także prac modernizacyjnych i konserwatorskich, w tym zabezpieczenia przeciwpożarowego. Prace będą obejmowały część elewacji oraz dach w zabytkowym budynku Ośrodka Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Koszt całej inwestycji opiewa na kwotę ponad 1 mln zł z czego środki woj. śląskiego wynoszą 200 tys. zł.

Z dofinansowania skorzystają także Jastrzębie-Zdrój, Częstochowa, Wodzisław Śląski i Wilkowice-Bystra

Dzięki dofinansowaniu będzie możliwa przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Koszt całej inwestycji opiewa na kwotę 4 mln zł, z czego ponad 1 mln zł pochodzi ze środków woj. śląskiego.

Sporo na projekcie zyskuje również Odział Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Dzięki dofinansowaniu będzie możliwa jego modernizacja. Koszt prac wyniesie w sumie ponad 6 mln zł, z czego 350 tys. zł pochodzi ze środków woj. śląskiego.

Zmieni się też sporo w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. Dr. A. Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Dzięki projektowi będzie możliwa adaptacja pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na Aptekę Szpitalną wraz z pracownią leków cytostatycznych. Koszt inwestycji wynosi 900 tys. zł z czego 500 tys. zł to środki woj. śląskiego.

W szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej natomiast, dzięki dofinansowaniu, zostanie utworzony Zakład Opiekuńczo-Lecznicy na 60 łóżek z pełnym kompleksowym wyposażeniem, przeprowadzeniem prac budowlanych i dostosowaniem do tego celu budynku dawnej kuchni Szpitala Kolejowego w Wielkowicach-Bystrej. Koszt całej inwestycji to 4 mln zł z czego 1 200 000 zł pochodzi ze środków woj. śląskiego.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon