Katowiczanka – samo zdrowie? Miasto montuje zdroje uliczne z wodą pitną.

Plac Miarki zdrój uliczny 1024x768