Kierunki studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jakie nowości?

Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Uczelnia zamierza przyjąć łącznie ponad 5 tys. osób. Zobacz jakie są nowości w kierunkach studiów.

Priscilla du preez Xk K Cui44i M0 unsplash


W tym roku Uniwersytet Ekonomiczny zamierza przyjąć łącznie ponad 3200 kandydatów (3225, w tym I stopień: 1875; II stopień 1350) na studia dziennie i ponad 1800 osób (1825, w tym I stopień 1050; II stopień 775) na studia zaoczne.

Rekrutacja na studia trwa od 3 czerwca i zakończy się w zależności od rodzaju i trybu studiów:

  • 8 lipca - studia licencjackie (I stopnia) stacjonarne
  • 8 września – studia magisterskie (II stopnia) stacjonarne oraz studia niestacjonarne licencjackie i magisterskie (I i II stopnia)

Wyjątkiem jest rekrutacja kandydatów cudzoziemców oraz Polaków z dyplomami zagranicznymi – tutaj rekrutacja rozpoczęła się już 1 marca (co jest spowodowane terminarzami rekrutacji międzynarodowej) i potrwa do 30 czerwca (dla kandydatów spoza Unii Europejskiej) lub do 30 lipca (dla kandydatów z Unii Europejskiej)

Najbardziej popularne kierunki na Uniwersytecie Ekonomicznym

Jak podaje Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, duża popularnością cieszą się oferowane anglojęzyczne programy: “International Business”, “Finance and Accounting for Business”, “E commerce”, “Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA)” oraz „European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI)”. Program jest oferowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z trzema zagranicznymi uniwersytetami: Université Grenoble Alpes (Francja), Aschaffenburg University of Applied Sciences (Niemcy) i CEU Universidad Cardenal Herrera (Hiszpania). Każdy z oferowanych semestrów realizowany jest w innym kraju. Praktyki także realizowane będą za granicą. Kończąc studia absolwenci będą mogli pochwalić się dyplomem dwóch uczelni: katowickiej oraz Université Grenoble Alpes (Francja).

– „W związku z dużym zainteresowaniem programami anglojęzycznymi, jak również dbałością o ich najwyższą europejską jakość, od tego roku, by dostać się na te studia, poza spełnieniem wymogów formalnych i złożeniem kompletu dokumentów, trzeba przejść rozmowę kwalifikacyjną.” – mówi Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej, prof. Sławomir Smyczek.

Studia Katowice: kierunki na Uniwersytecie Ekonomicznym – nowości

W tegorocznej rekrutacji na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wśród nowości pojawił się kierunek „Gospodarka miejska i nieruchomości” o profilu praktycznym na studiach stacjonarnych (dziennych) licencjackich (I stopień). Na tym kierunku będą kształcić się kadry zajmujące się obsługą i inwestowaniem na rynku nieruchomości oraz niedoborem ekonomistów specjalizujących się w gospodarowaniu zasobami miast oraz zarządzaniu projektami miejskimi.

Nowością jest także Gospodarka cyfrowa. Studiując na nim studenci rozwiną umiejętności cyfrowe, które są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz uniwersalne, pozwalające na pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w różnych kontekstach, niezależnych od branży (wyszukiwanie i selekcja informacji, krytyczne myślenie, przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, praca w grupie i komunikowanie).

Z kolei w Filii w Rybniku Uniwersytet uruchomi kierunek „Finanse i ekonomia biznesu” na studiach magisterskich (II stopień) niestacjonarnych (kierunek o profilu praktycznym) – decyzję Ministerstwa Edukacji i Nauki o uruchomieniu poznamy jeszcze w czerwcu.

W tegorocznej rekrutacji wydzielono także osobny anglojęzyczny kierunek „Finance and Accounting for Business” na stacjonarnych studiach licencjackich (I stopień) i magisterskich (II stopień), który powstał w miejsce anglojęzycznych specjalności oferowanych dotychczas w ramach kierunku „Finanse i rachunkowość” (w miejsce specjalności: „Finance and Accounting for Business” oraz „Finance and Accounting for International Business”).

Studia na kierunku Finance and Accounting for Business pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu m.in. finansów przedsiębiorstw, podejmowania decyzji finansowych, zarządzania ryzykiem, a także opisu działalności gospodarczej w systemie rachunkowości finansowej. Absolwent może znaleźć pracę zarówno w instytucjach finansowych np. bankach, zakładach ubezpieczeń czy towarzystwach funduszy inwestycyjnych, jak i w działach controllingu, księgowości oraz analiz ekonomicznych krajowych i międzynarodowych podmiotów niefinansowych.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon