Komisja Europejska przyjęła program prac na 2021 r. Jaki wpływ będzie miał na śląską gospodarkę?

Od strategii do realizacji – Komisja Europejska przyjęła program prac na 2021 r. Wpływ na śląską gospodarkę będą miały przede wszystkim zmiany legislacyjne związane z Europejskim Zielonym Ładem.

Komisja europejska