Komisja europejska

Komisja Europejska przyjęła program prac na 2021 r. Jaki wpływ będzie miał na śląską gospodarkę?

Od strategii do realizacji – Komisja Europejska przyjęła program prac na 2021 r. Wpływ na śląską gospodarkę będą miały przede wszystkim zmiany legislacyjne związane z Europejskim Zielonym Ładem.

Program prac Komisji Europejskiej na 2021 r. zawiera szereg nowych inicjatyw ustawodawczych dotyczących sześciu ambitnych założeń przedstawionych przez przewodniczącą komisji, Ursulę Van Der Leyen. Te założenia to: Europejski Zielony Ład, Europa na miarę ery cyfrowej, Gospodarka służąca ludziom, Silniejsza pozycja Europy na świecie, Promowanie naszego europejskiego stylu życia, Nowy impuls dla europejskiej demokracji.

- Przyjęty program ma sprawić, że Europa stanie się zdrowsza, sprawiedliwsza i że będzie lepiej prosperować, zwiększając tempo długoterminowej transformacji w kierunku bardziej ekologicznej gospodarki, przygotowanej do przejścia w erę cyfrową – czytamy na stronie Komisji Europejskiej.

Najistotniejsze dla śląskiej gospodarki są inicjatywy związane z Europejskim Zielonym Ładem

Największy wpływ na gospodarkę naszego regionu będą miały inicjatywy ustawodawcze związane z Europejskim Zielonym Ładem. Jego założeniem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. Krokiem do osiągnięcia tego celu ma być pakiet „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.”, który przewiduje ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 r.

- Zamierzenie to obejmie to szeroko zakrojone obszary polityki: począwszy od odnawialnych źródeł energii po efektywność energetyczną, charakterystykę energetyczną budynków, a także użytkowanie gruntów, opodatkowanie energii, wspólny wysiłek redukcyjny i handel uprawnieniami do emisji – tłumaczy Komisja Europejska.

W ramach realizacji planów związanych z Europejskim Zielonym Ładem komisja przedstawi także propozycje działań związanych z planem gospodarki o obiegu zamkniętym, strategią na rzecz bioróżnorodności oraz strategii „od pola do stołu”.

Grzegorz Tobiszowski: Rozpoczyna się bardzo ważny czas dla każdego kraju UE

- W 2022 roku, po przyjęciu tych wszystkich aktów prawnych wdrażających program Zielonego Ładu, Unia Europejska będzie w zupełnie innym miejscu. Rozpoczyna się więc bardzo ważny czas dla każdego kraju europejskiej wspólnoty. Należy się bardzo mocno zaangażować w tę dyskusję, żeby uchwalić właściwe przepisy, które sprawią, że Europa będzie się rozwijać i zmierzy się ze światowym kryzysem – podkreśla śląski eurodeputowany, Grzegorz Tobiszowski.

Komisja Europejska zapewnia, że choć planowane inicjatywy legislacyjne mają długotrwały i przekształceniowy charakter, będzie położony nacisk na uproszczenie przepisów i ograniczenie obciążeń.

fot. FB/European Commission

czytaj dyskusję

czytaj więcej:Polecamy: