Kryzys duchowieństwa? Tylko 8 nowych kleryków rozpocznie nauczanie w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym

Niemal dwa razy mniej młodych mężczyzn wstąpiło do śląskiego seminarium niż w roku poprzednim. Kryzys powołań widać w całym kraju.

Nowy rok akademicki w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym
Tylko 8 nowych kleryków rozpocznie nauczanie w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym

1 października zainaugurowano rok akademicki 2021/2022. Niektóre uczelnie muszą się już od początku zmagać z różnymi problemami. Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne stanęło przed ogromnym wyzwaniem przyciągnięcia nowych kleryków w swoje mury.

Kryzys powołań

Jeszcze w ubiegłym roku WŚSD było w krajowej czołówce pod względem liczby kandydatów wstępujących do życia kapłańskiego. W 2020 roku do seminarium w Katowicach zgłosiło się 15 alumnów i tylko w Tarnowie osiągnięto lepszy wynik – 26.

Bieżący rok akademicki jest jak zderzenie się ze ścianą. Progi seminarium przekroczyło tylko ośmiu kandydatów na duchownych. Ksiądz Piotr Kot, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce poinformował, że w całym kraju zanotowano spadek o blisko 15 procent. Taki trend utrzymuje się już niemal od początku XXI wieku.

"Droga formacji prezbiterów w Polsce"

Od tego roku akademickiego obowiązują nowe zasady w seminariach. 1 października wszedł w życie dokument "Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia", który określa nowe zasady formacji kapłańskiej w Polsce. Główną zmianą dla nowych kleryków jest tzw. okres propedeutyczny. "Rok pomostowy" ma pozwolić na łagodne przejście z dotychczasowego życia do służby kapłańskiej, pozwolić na oswojenie się z własną decyzją i systematyczne nabieranie tempa w rozwoju duchownym i intelektualnym.

Religijność ludzi młodych

Episkopat Polski doskonale zdaje sobie sprawę z sytuacji, w jakiej Kościół się znalazł. Dlatego poszukuje przyczyn i sposobów rozwiązania.

Jednakże religijność ludzi młodych okazuje się ogólnie słabsza niż wcześniejszych pokoleń. Dochodzi wyraźnie do przerwania ciągłości w przekazie wiary pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem. Młodzi, poddani presji świata, szukają w nim realizacji osobistych pragnień. Dzieje się to kosztem relacji z Bogiem. Równolegle narasta problem jakości relacji międzyludzkich. Pogłębia się mediatyzacja życia społecznego. W ślad za światem dorosłych, młody człowiek coraz bardziej powszechnie zwraca się ku sobie samemu. Umacnia się ukryty hedonizm jako opcja życia. Wydłuża się czas dojrzewania emocjonalnego i społecznego młodzieży. Przejawia ona nierzadko dużą kruchość sfery psychicznej, słabą kondycję ludzką i intelektualną (…) Wśród negatywnych zjawisk, które wpływają na powołania, szczególne znaczenie mają skandale lub dwuznaczności z udziałem osób duchownych i konsekrowanych. Powołaniom nie sprzyja też powierzchowność komunikacji prowadząca do zbyt łatwego formułowania i propagowania negatywnych ocen – można przeczytać w dokumencie "Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia".

Pedofilia w Kościele

Wizerunek Kościoła, tak bardzo naznaczony aferami pedofilskimi w ostatnich latach, znalazł swoje odzwierciedlenie w toku nauczania. W procesie przyjmowania kandydata konieczne będzie rozeznanie jego dojrzałości psychoseksualnej oraz ewentualnych przyszłych trudności, które mogą wystąpić. Przyszli kapłani mają być szczególnie uwrażliwiani na problem wykorzystywania seksualnego małoletnich oraz odpowiedzialności w takich sytuacjach.

Mniejsza liczba kapłanów to nie tylko problem dla Kościoła, ale również dla szkół. Szacuje się, że braki kadrowe - kapłańskie i katechetyczne - mogą spowodować zmniejszenie liczby godzin nauczania tego przedmiotu w szkołach.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj więcej:

Samorządowcy z umowami na realizację projektów zakładających powstanie nowych CUS

"Nowe spojrzenie na usługi społeczne"

Alicja Omięcka

Podwyżki dla pracowników Kolei Śląskich już od 1.10.2021!

Cwiczenia 4

Wybuch bomby w piwnicy - są ranni!

Marcin Banot i Leo Urban podczas wspinaczki

Śląski Spiderman znów zaatakował Paryż. I znów mu się udało!

Przegląd samochodu zmiany 2021

Przegląd techniczny samochodu. Będą zmiany

Dolina Trzech Stawów, Katowice

Dolina Trzech Stawów. Gdzie zjeść, imprezować

Zabawki

Zabawka Roku 2021. Najlepsze zabawki na Dzień Dziecka