Kryzys duchowieństwa? Tylko 8 nowych kleryków rozpocznie nauczanie w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym

Niemal dwa razy mniej młodych mężczyzn wstąpiło do śląskiego seminarium niż w roku poprzednim. Kryzys powołań widać w całym kraju.

Nowy rok akademicki w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym
Tylko 8 nowych kleryków rozpocznie nauczanie w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym

1 października zainaugurowano rok akademicki 2021/2022. Niektóre uczelnie muszą się już od początku zmagać z różnymi problemami. Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne stanęło przed ogromnym wyzwaniem przyciągnięcia nowych kleryków w swoje mury.

Kryzys powołań

Jeszcze w ubiegłym roku WŚSD było w krajowej czołówce pod względem liczby kandydatów wstępujących do życia kapłańskiego. W 2020 roku do seminarium w Katowicach zgłosiło się 15 alumnów i tylko w Tarnowie osiągnięto lepszy wynik – 26.

Bieżący rok akademicki jest jak zderzenie się ze ścianą. Progi seminarium przekroczyło tylko ośmiu kandydatów na duchownych. Ksiądz Piotr Kot, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce poinformował, że w całym kraju zanotowano spadek o blisko 15 procent. Taki trend utrzymuje się już niemal od początku XXI wieku.

"Droga formacji prezbiterów w Polsce"

Od tego roku akademickiego obowiązują nowe zasady w seminariach. 1 października wszedł w życie dokument "Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia", który określa nowe zasady formacji kapłańskiej w Polsce. Główną zmianą dla nowych kleryków jest tzw. okres propedeutyczny. "Rok pomostowy" ma pozwolić na łagodne przejście z dotychczasowego życia do służby kapłańskiej, pozwolić na oswojenie się z własną decyzją i systematyczne nabieranie tempa w rozwoju duchownym i intelektualnym.

Religijność ludzi młodych

Episkopat Polski doskonale zdaje sobie sprawę z sytuacji, w jakiej Kościół się znalazł. Dlatego poszukuje przyczyn i sposobów rozwiązania.

Jednakże religijność ludzi młodych okazuje się ogólnie słabsza niż wcześniejszych pokoleń. Dochodzi wyraźnie do przerwania ciągłości w przekazie wiary pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem. Młodzi, poddani presji świata, szukają w nim realizacji osobistych pragnień. Dzieje się to kosztem relacji z Bogiem. Równolegle narasta problem jakości relacji międzyludzkich. Pogłębia się mediatyzacja życia społecznego. W ślad za światem dorosłych, młody człowiek coraz bardziej powszechnie zwraca się ku sobie samemu. Umacnia się ukryty hedonizm jako opcja życia. Wydłuża się czas dojrzewania emocjonalnego i społecznego młodzieży. Przejawia ona nierzadko dużą kruchość sfery psychicznej, słabą kondycję ludzką i intelektualną (…) Wśród negatywnych zjawisk, które wpływają na powołania, szczególne znaczenie mają skandale lub dwuznaczności z udziałem osób duchownych i konsekrowanych. Powołaniom nie sprzyja też powierzchowność komunikacji prowadząca do zbyt łatwego formułowania i propagowania negatywnych ocen – można przeczytać w dokumencie "Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia".

Pedofilia w Kościele

Wizerunek Kościoła, tak bardzo naznaczony aferami pedofilskimi w ostatnich latach, znalazł swoje odzwierciedlenie w toku nauczania. W procesie przyjmowania kandydata konieczne będzie rozeznanie jego dojrzałości psychoseksualnej oraz ewentualnych przyszłych trudności, które mogą wystąpić. Przyszli kapłani mają być szczególnie uwrażliwiani na problem wykorzystywania seksualnego małoletnich oraz odpowiedzialności w takich sytuacjach.

Mniejsza liczba kapłanów to nie tylko problem dla Kościoła, ale również dla szkół. Szacuje się, że braki kadrowe - kapłańskie i katechetyczne - mogą spowodować zmniejszenie liczby godzin nauczania tego przedmiotu w szkołach.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon