Heading article

Rotator TOP - single

Kultura

Katowice wydały Kalendarz Trzech Religii

Kalendarz Trzech Religii

To już dziewiąte wydanie „Kalendarza Trzech Religii”. Jest efektem współpracy chrześcijan, Żydów i muzułmanów. Został wydrukowany w nakładzie 30 tys. egzemplarzy. - Ten kalendarz pokazuje, że chociaż pewne święta nazywamy inaczej, to często celebrujemy to samo. Nasze kalendarze wzbudzają wielkie zainteresowanie – mówi ks. bp dr Marian Niemiec, Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

„Kalendarz Trzech Religii” jest projektem jednoczącym społeczności wyznaniowe naszego miasta. Został opracowywany przez przedstawicieli Kościołów: Katolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnego, wspólnot żydowskiej i muzułmańskiej, we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

- Ten kalendarz pokazuje, że chociaż pewne święta nazywamy inaczej, to często celebrujemy to samo. Nasze kalendarze wzbudzają wielkie zainteresowanie. Przekazałem je biskupom diecezjalnym i teraz otrzymuję od nich telefony z prośbą, czy mógłbym przesłać więcej egzemplarzy. W ten sposób kalendarze trafiły już do województwa opolskiego czy małopolskiego – mówi ks. bp dr Marian Niemiec, Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach.

Pierwsza edycja kalendarza miała swoją premierę w 2013 roku w nakładzie 500 egzemplarzy. Ze względu na ogromne zainteresowanie projektem, nakład został zwiększony do ponad 5 tysięcy rocznie.

- Minione lata pokazały, że „Kalendarz Trzech Religii” jest bardzo potrzebny. Istotny jest przede wszystkim jego aspekt edukacyjny, kształtujący w nas umiejętność odkrywania bogactwa różnych kultur i religii jako dobra wspólnego i angażowania się w jego utrwalanie i pomnażanie - mówi dr Mariola T. Kozubek z Wydziały Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, redaktor merytoryczna kalendarza.

Kalendarz został wydrukowany dotąd w nakładzie 30 tys. egzemplarzy, jest on dostępny dla mieszkańców i osób zainteresowanych bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej na Rynku 1 w Katowicach.

- Dialog i szacunek okazywany każdemu człowiekowi, a także otwartość na wielokulturowość to przesłanie, które obecnie powinno szczególnie głośno wybrzmiewać w naszym kraju. Cieszę się, że tegoroczne wydanie kalendarza przedstawia symbole życia i nadziei, które są wspólne dla trzech religii – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. Kalendarz został wydrukowany dotąd w nakładzie 30 tys. egzemplarzy, jest on dostępny dla mieszkańców i osób zainteresowanych bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej na Rynku 1 w Katowicach.

W „Kalendarzu Trzech Religii” zamieszczono także informacje o ważnych wydarzeniach związanych z życiem religijnym, kulturowym, gospodarczym czy społecznym Katowic.

- W ten sposób przybliżana jest problematyka zarówno wierzącym jak i osobom o przekonaniach niereligijnych. Jednocześnie terminarz współuczestniczy w kształtowaniu wizerunku miasta jako miejsca otwartego na wzajemny dialog i współpracę, szanującego odmienność oraz dążącego do pokojowego współistnienia jego mieszkańców – twierdzi dr hab. Aleksandra Pethe, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, medioznawca.


„Dialog międzyreligijny to nie są wyłącznie dyplomatyczne spotkania, ale też codzienny kontakt ludzi różnych wyznań”

- Dialog międzyreligijny to nie są wyłącznie dyplomatyczne spotkania, ale też codzienny kontakt ludzi różnych wyznań. Kalendarz bardzo pozytywnie wpływa na ten dialog. Gdyby nie on, prawdopodobnie nie byłoby w Katowicach Dni Judaizmu czy Chrześcijaństwa wśród Muzułmanów. Prace nad tym kalendarzem pozwalają nam się lepiej poznać, spotkać się nie tylko na stopie zawodowej, ale i prywatnej. Kalendarz jest wynikiem pracy i atmosfery, która jest między nami - mówi Włodzimierz Kac, Przewodniczący Gminy Żydowskiej. 

- Na pewno jej nie powoduje, ale zdecydowanie przyczynia się do jej polepszenia. Jest też niezwykle ważne, abyśmy w czasie, gdy zarówno w Polsce jak i na całym świecie nie brakuje ludzi, którzy obsesyjnie próbują nas dzielić, prowadzili nadal przyjazny dialog i koncentrowali się na tym co nas łączy. Mimo ograniczeń wynikających z panującej pandemii jestem przekonany, że nawet on-line i zza maseczek będziemy się do siebie uśmiechać i będziemy życzliwi. Społeczna atmosfera miasta Katowice sprawia, że nie jest to trudne - dodaje. 

Powstanie tego typu kalendarza świadczy o wielokulturowości naszego miasta. Nic więc dziwnego, że z Przewodniczącym Gminy Żydowskiej zgadzają się także inni przedstawiciele religii, którzy również brali udział w projekcie.

- Kiedy mówimy, że Katowice są wielokulturowe, to odnosimy to także do pluralizmu religijnego. Kościół katolicki proponuje różne formy dialogu międzyreligijnego: ‘dialog życia’, ‘dialog działań’, ‘dialog ekspertów, prowadzony przez znawców różnych tradycji i religii oraz ‘dialog doświadczeń religijnych’ wynikających z urzeczywistniania mądrości, zawartej w nauczaniu i tradycji poszczególnych religii. Kalendarz Trzech Religii jest przestrzenią do realizowania tych wszystkich form dialogu - mówi ks. dr Tadeusz Czakański, delegat abpa W. Skworca ds. dialogu z islamem i judaizmem

„W obecnych czasach niezmiernie ważne jest pielęgnowanie naszych kultur i tradycji”

- W obecnych czasach niezmiernie ważne jest pielęgnowanie naszych kultur i tradycji. Ten kalendarz jest bardzo pozytywnym świadectwem współistnienia i dialogu Śląskiej społeczności. Jest on wyczekiwanym prezentem zarówno w Polsce jak, i za granicą - mówi Abdul Jabbar Koubaisy, Dyrektor Centrum Kultury i Dialogu DOHA w Katowicach, Pełnomocnik Rady Imamów ds. Dialogu Międzyreligijnego przy Lidze Muzułmańskiej w RP.

„W dialogu międzyreligijnym i ekumenicznym tym wyraźniej odsłania się pełną napięć i niejednoznaczności”

- W dialogu międzyreligijnym i ekumenicznym tym wyraźniej odsłania się pełną napięć i niejednoznaczności dynamikę symboliki wewnątrz religii, która ma swój dramatyzm. Dialog ten nie prowadzi do uniformizacji symboliki i zestawienia jej w podręcznikowych (przydatnych np. przy krzyżówkach) tabelach, ale zmierza do rzetelnego odkrywania różnic i podobieństw – także pozornych różnic i złudnych podobieństw – w artykułowaniu i intepretowaniu ludzkich doświadczeń z pomocą symboliki religijnej. Dialog ten, dzięki dopełnianiu się różnych spojrzeń i innych punktów widzenia, pozwala odczytywać na nowo symbolikę, która częstokroć utraciła swą religijną wymowę (bo stała się banalna lub uległa estetyzacji). W perspektywie tego dialogu proponuje się spojrzenie na symbolikę religijną, której różne przejawy dostrzec można w codziennym doświadczeniu i środowisku, także w przestrzeni miasta Katowice - mówi dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ religioznawca, Uniwersytet Śląski - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

24KATO Logo

Search