Kwalifikacja wojskowa w Katowicach. Kiedy spodziewać się wezwań?

Od 16 sierpnia 2021 r. na terenie Katowic będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa. Należy się stawić w budynku przy ul. Krakowskiej 136 w Katowicach Szopienicach.

Wojsko

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej, kwalifikacja wojskowa została w tym roku podzielona na dwie tury. Na terenie Katowic odbędzie się ona w okresie od sierpnia do października. Imiennego wezwania do stawienia się przed komisją mogą spodziewać się mężczyźni urodzeni w 2002 roku, ale nie tylko.

Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zostaną wezwani:

  • mężczyźni urodzeni w 2002 r.,
  • mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
  • osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia
  • kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
  • mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej

Co należy wziąć ze sobą?

Osoby, które po raz pierwszy staną przed komisją powinny mieć ze sobą dowód osobisty, posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy) oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, jednakże nieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia tych osób z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon