Łukasz Kohut lobbuje w Parlamencie Europejskim za rezolucją o uznaniu języka śląskiego

Łukasz Kohut złożył w Parlamencie Europejskim projekt rezolucji o uznaniu języka śląskiego, a teraz aktywnie lobbuje za jej przyjęciem. - Zacząłem serię ważnych dla tej sprawy spotkań - wyjaśnia i czeka na odpowiedź od liderów opozycji w Polsce.

FB: Łukasz Kohut
Kohut

Od debaty na temat języka śląskiego i Ślązaków, która odbyła się 20 stycznia podczas spotkania grupy do spraw tradycyjnych mniejszości, społeczności narodowych i języków w Parlamencie Europejskim, minęły już trzy tygodnie.

Zakończyła się ona m.in. zapowiedzią przygotowania projektu rezolucji dla Parlamentu Europejskiego, która wskaże Polsce konieczność uznania języka śląskiego, a także wezwie Komisję Europejską do działań związanych z zachęcaniem do wspierania wielokulturowości w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Co do tej pory zostało zrobione?

Łukasz Kohut czeka na odpowiedź od liderów opozycji

Europoseł Łukasz Kohut, który był inicjatorem debaty, jak zapowiedział, tak zrobił - złożył wspomniany projekt rezolucji, a teraz aktywnie lobbuje za jej przyjęciem.

- Na razie odpowiednie organy Parlamentu Europejskiego tłumaczą projekt na wszystkie języki Unii Europejskiej - wyjaśnia Łukasz Kohut. - Tymczasem ja zacząłem serię ważnych dla tej sprawy spotkań. Rozmawiałem już m.in. z wiceszefową Parlamentu Europejskiego Katariną Barley (S&D), która wyraziła poparcie dla rezolucji.

Wszystko wskazuje na to, że poza socjaldemokratami z S&D za uznaniem języka śląskiego w Polsce opowiedzą się także Zieloni. W Polsce swoje wsparcie deklaruje do tej pory Lewica, z której wywodzi się Łukasz Kohut.

- Wysłaliśmy w tej sprawie listy do liderów partii opozycyjnych. Czekamy na deklaracje Szymona Hołowni, Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza - dodaje europoseł ze Śląska.

Kiedy rezolucja trafi pod obrady Parlamentu Europejskiego? To zależy od prezydium i może potrwać około trzech miesięcy.

- Po dwóch i pół roku w Parlamencie Europejskim zyskałem pewną rozpoznawalność, z wieloma europosłami współpracowałem na różnych płaszczyznach, więc nadszedł moment, w którym bez wahania mogłem poruszyć sprawę języka śląskiego, która jest dla mnie bardzo ważna. Myślę, że to doby moment - uważa Łukasz Kohut.

Liczy na to, że w Polsce język śląski zostanie uznany na początku przyszłej kadencji Sejmu, o ile to dzisiejsza opozycja wygra wybory.

Rezolucja o uznaniu języka śląskiego w Polsce

"Parlament Europejski,

- uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w Rzeczypospolitej Polskiej najliczniejszą grupą, która w kontaktach domowych nie używa języka polskiego, a języka śląskiego, i jest to grupa liczniejsza, niż wszystkie pozostałe grupy posługujące się językami mniejszościowymi i regionalnymi łącznie;

B. biorąc pod uwagę fakt, że według oficjalnych danych statystycznych w Rzeczypospolitej Polskiej 529 400 osób posługuje się językiem śląskim;

C. przypominając, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej w „Raporcie dla Sekretarza Generalnego Rady Europy” w 2019 r. informuje, że w Polsce jedynie około 302 tys. osób używa języków mniejszościowych i regionalnych, pomijając osoby posługujące się językiem śląskim i tym samym nie realizując wobec nich postanowień Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych;

D. biorąc pod uwagę, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej wskazał w opinii z 9 lutego 2021 r., że przyczyną odmowy uznania języka śląskiego za język regionalny są względy finansowe, oraz że aktualnie Parlament Rzeczypospolitej po raz piąty podjął legislacyjną próbę doprowadzenia do uznania śląskiego za język;

1. wskazuje, że Rząd i Parlament Rzeczypospolitej Polskiej powinny doprowadzić do uznania śląskiego za język;

2. wzywa Komisję Europejską do zachęcania rządów państw członkowskich do wspierania wielokulturowości Europy, której języki mniejszościowe i regionalne, niebędące językami oficjalnymi UE, są wspólnym dziedzictwem wszystkich obywateli Unii Europejskiej".

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon