Maseczki odchodzą w zapomnienie? Nie tak szybko!

Konieczność zakrywania ust i nosa będzie obowiązywała jedynie wewnątrz sklepów i obiektów użyteczności publicznej. Rząd znosi też limity osób przebywających w tym samym czasie w sklepach i kościołach. Wracają kina i teatry. To tylko niektóre z ogłoszonych dziś zmian.

EZA7 OP1 Xg AA k AV